Vakature: Klank-koördineerder (Lux Mundi Gemeente)

Vakature: Klank-koördineerder (Lux Mundi Gemeente)

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens LUX MUNDI Stuur alle eposse aan  erediens@luxmundi.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe… POSBESKRYWING Die Klank-Koördineerder is verantwoordelik vir die tegniese ondersteuning tydens alle eredienste van die gemeente, asook ander geleenthede wat klank benodig. Dit sluit ook die tegniese versorging van multimedia-toerusting en voorbereiding van die verhoog (soos kolligte) in. DIE VEREISTES VIR DIE POS Persoon Die persoon moet ‘n lewende verhouding met die Here hê, identifiseer met die gemeente se visie en kernwaardes, asook ’n…

Read More Read More

Vakature: Bedryfsbestuurder (NG Garsfontein)

Vakature: Bedryfsbestuurder (NG Garsfontein)

NG Garsfontein   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE GARSFONTEIN Stuur alle eposse aan admin@nggars.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe… NG Gemeente Pretoria Garsfontein Vakature: Bedryfsbestuurder Vergoeding: {BRUTO R28 000-00 pm of R360 000-00 pj} Onderhandelbaar plus ‘n dertiende tjek Persoonlike vereistes: Die posbekleër moet oor die volgende beskik: Bewese bestuurs-, administratiewe, koördinerings- en rekenaargebruikservaring. ‘n Hart vir die evangelie en die eiesoortige aard van die kerk. Die vermoë om op gelyke voet met leraars te verkeer. Goeie kommunikasie vermoë…

Read More Read More

Veranderde Lewens – kinderbediening

Veranderde Lewens – kinderbediening

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens VERANDERDE LEWENS Stuur alle eposse aan eloise@vlng.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… Aansoeke sluit 25 Maart 2023   KERKNUUS…nuus oor die grense Posbus 5539 Kockspark 2523 Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Vakature: Voltydse Predikant – NG Riversdal-Wes

Vakature: Voltydse Predikant – NG Riversdal-Wes

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE RIVERSDAL-WES Stuur alle eposse aan bestuurder@riversdalwes.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE RIVERSDAL-WES (WES-KAAP PROVINSIE) Vakature: Voltydse Predikant Sluitingsdatum: 07 Junie 2022 Gelegitimeerde predikante in die NG Kerk word uitgenooi om aansoek te doen vir die permanente pos van voltydse leraar by die NG Gemeente Riversdal-Wes, Riversdal.  GEMEENTEPROFIEL:NG Gemeente Riversdal-Wes in Riversdal is ‘n gevestigde geloofsgemeenskap in die Suid-Kaap geleë aan die voet van die Langeberge. Riversdal is die hoofdorp in die…

Read More Read More

Oberammergau Passion Play

Oberammergau Passion Play

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens LIVETHEJOURNEY Stuur alle eposse aan tertiusvdberg@telkomsa.net Klik hier vir aanlyn weergawe…   KERKNUUS…nuus oor die grense Posbus 5539 Kockspark 2523 Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

TWEE NUWE PUBLIKASIES – Wentzel Coetzer

TWEE NUWE PUBLIKASIES – Wentzel Coetzer

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens WENTZEL COETZER Stuur alle eposse aan wentzelc@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… TWEE NUWE PUBLIKASIES Die tuiskoms van geestelike weeskinders Die inhoud van hierdie boek berus op die basiese onderskeid tussen enersyds toksiese godsdiens waar mense emosioneel en geestelik verwond word, en andersyds egte godsdiens waar daar ʼn intieme interaksie is met die Vaderhart van God. Hierdie onderskeid kan ook beskryf word aan die hand van die beelde van enersyds die gesindheid van geestelike weeskinders,…

Read More Read More

Die GROOT prentjie

Die GROOT prentjie

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS na BRONZE BAOBAB Stuur alle eposse aan roelf007@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…   KERKNUUS…nuus oor die grenseb> Posbus 5539 Kockspark 2523 Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

DIE JONA-KOMLEKS

DIE JONA-KOMLEKS

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NEELS VAN TONDER Stuur alle eposse aan nvtonder@vodamail.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… DIE JONA-KOMLEKS  Die Jona-kompleks is ‘n nuwe publikasie wat lesers help om die boodskap van Jona te ontdek soos wat jy die inhoud nog nie verstaan het nie. Die werk is op die jongste navorsing gebaseer en bied talle nuwe ontdekkings. Die inhoud is opwindend, lees maklik en is hoogs verrykend. Die boek is as Bybelstudiehandleiding geskryf, maar is terselfdertyd bedoel om as ‘n…

Read More Read More

Vakature: Voltydse predikantspos (Reglement 14)

Vakature: Voltydse predikantspos (Reglement 14)

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE SOMERSTRAND Stuur alle eposse aan acv.vanwyk@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… NGK Somerstrand Vakature: Voltydse predikantspos (Reglement 14) Gemeente profiel Somerstrand is ‘n voorstedelike gemeente in die Nelson Mandela Metropool. Die gemeente bestaan uit 832 lidmate (711 belydend; 121 doop). Somerstrand Gemeente is geroep om mekaar te begelei in geloofsvorming (LUISTER), sodat ons by God se werk in die wêreld kan aansluit (LEEF). Ons is verbind aan die volgende kernwaardes: Ons verwelkom…

Read More Read More

Vakature: Leraar – kontrakpos vir 2 jaar – NG Fouriesburg

Vakature: Leraar – kontrakpos vir 2 jaar – NG Fouriesburg

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE FOURIESBURG Stuur alle eposse aan ngkfouriesb@polka.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… Gemeente profiel: Fouriesburg is ‘n plattelandse gemeente wat bestaan uit plaas (4) sowel as dorpswyke (5). Fouriesburg is geleë in die skilderagtige Oos-Vrystaat. Sowat 250km vanaf Bloemfontein. Die Pos is ‘n vastetermynpos vir 2 jaar wat met wedersydse instemming verleng kan word. Fouriesburg bestaan uit net oor die 200 belydende lidmate en ongeveer 50 doop lidmate. Leraarsprofiel: In aansluiting by die…

Read More Read More

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie