Meer oor ons

Meer oor ons

Kerknuus en ChurchNews het ontstaan uit ‘n droom om ‘n kanaal te skep waarmee inligting (rondom gebeure, toerusting, produkte en geleenthede) vinnig en effektief deur die kerk/kerke kan versprei in diens van die Here se Koninkryk. Kerknuus.com vervang op geen manier die huidige kommunikasiekanale in die verskillende kerke nie, maar wil dit aanvul op die terrein van elektroniese kommunikasie.

Skolenuus en Schoolnews wil graag help om ‘n kanaal te bied waardeur inligting (rondom gebeure, toerusting, produkte en geleenthede) vinnig en effektief by skole kan uitkom.

Enige voorstelle of gedagtes in hierdie verband sal baie welkom wees.

Kerknuus doen elektroniese bemarking in meer as 20 denominasies nasionaal en wyer. Skolenuus doen elektroniese bemarking in Afrikaanse en Engelse skole landwyt.

  • Gratis diens: Ons stuur u kleinadvertensie na die denominasies van u keuse. Klik op SMALLS om ‘n gratis kleinadvertensie te plaas. 
  • Betaalde diens: Kerknuus / Skolenuus stuur volblad advertensies met/sonder grafika aan die ontvangers van u keuse (kyk werkswyse en kostes):

Kerknuus en skolenuus stuur tans tussen 100,000 en 200,000 e-posse per maand na verskillende kerke en skole binne en buite die RSA

Kerknuus.com en Skolenuus.co.za behou die reg voor om ‘n berig/advertensie te stuur of nie te stuur nie. Kerknuus.com aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir die inhoud van enige berig of advertensie nie. Kerknuus.com wil die groter liggaam van Christus dien en sal geen berigte/advertensies uitstuur in stryd hiermee nie.

Terugvoer:

Baie dankie vir julle baie goeie diens. – Rehet Laskey (Imagine)

Dankie vir jou goeie werk. – Neels van Tonder

Dankie vir jou goeie diens en effektiewe produk! -Gert van der Merwe

Ek geniet altyd alles wat julle aanstuur.  Ek dink julle doen ‘n great werk. – Manus Olivier

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie