Browsed by
Category: Uncategorized

VAKATURE: TWEEDE LERAAR VOLTYDS ONBEPAALD (NG Waterkloof)

VAKATURE: TWEEDE LERAAR VOLTYDS ONBEPAALD (NG Waterkloof)

Kerknuus   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE WATERKLOOF Stuur alle eposse aan  ngkwater@yebo.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE WATERKLOOF VAKATURE: TWEEDE LERAAR VOLTYDS ONBEPAALD Sluitingsdatum 25 Augustus 2023 In afhanklikheid van die Here, nooi die NG Gemeente Waterkloof alle gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid om aansoek te doen vir ‘n mede-leraarspos.  Gemeenteprofiel Waterkloof-gemeente is vanjaar 65 jaar oud en het tans ongeveer 900 lidmate. Die gemeente is geleë in die ou Ooste van Pretoria wat die woongebiede Waterkloof,…

Read More Read More

TWEE NUWE PUBLIKASIES – Wentzel Coetzer

TWEE NUWE PUBLIKASIES – Wentzel Coetzer

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens WENTZEL COETZER Stuur alle eposse aan wentzelc@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… TWEE NUWE PUBLIKASIES Die tuiskoms van geestelike weeskinders Die inhoud van hierdie boek berus op die basiese onderskeid tussen enersyds toksiese godsdiens waar mense emosioneel en geestelik verwond word, en andersyds egte godsdiens waar daar ʼn intieme interaksie is met die Vaderhart van God. Hierdie onderskeid kan ook beskryf word aan die hand van die beelde van enersyds die gesindheid van geestelike weeskinders,…

Read More Read More

NG ARANOS – VOLTYDSE LERAAR

NG ARANOS – VOLTYDSE LERAAR

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE ARANOS (NAMIBIë) Stuur alle eposse aan aranosng@iway.na Klik hier vir aanlyn weergawe… NG KERK ARANOS: NAMIBIË VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR GEMEENTEPROFIEL:Die gemeente is geleë in die Sentrale Oostelike deel van Namibië in die Kalahari, en bestaan uit 295 belydende en 81 dooplidmate. Die hoofbedryf in die omgewing is veeboerdery. BEDIENINGSFOKUS:Die begeleiding van die onderlinge geestelike versorging en opbou van die gelowiges om hulle in staat te stel om as Christene in die wêreld…

Read More Read More

NG Welsyn – veiling

NG Welsyn – veiling

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG WELSYN Stuur alle eposse aan vereen.admin@ngwelfare.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… KERKNUUS…nuus oor die grense Posbus 5539 Kockspark 2523 Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure  

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie