Browsed by
Category: Hulpmiddels

Hulmiddels vir die bediening

Let us help you to continue getting the Messaga across

Let us help you to continue getting the Messaga across

Kerknuus:   Sent by CHURCHNEWS on behalf of PASTORS OF SOUND Please reply to sales@pastorsofsound.co.za Read online here…   CHURCHNEWS…crossing borders PO Box 5539 Kockspark 2523 Web / Email / Preferences or unsubscribe / Disclaimer / Popia

Lewensverryking en geestelike begeleiding

Lewensverryking en geestelike begeleiding

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens TOEKOMSVENSTER Stuur alle eposse aan info@toekomsvenster.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…   KERKNUUS…nuus oor die grense Posbus 5539 Kockspark 2523 Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Gesonde Grense, God se Manier

Gesonde Grense, God se Manier

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens JOSIE KLOPPER Stuur alle eposse aan josie@artisansjoy.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…   KERKNUUS…nuus oor die grense Posbus 5539 Kockspark 2523 Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Skryf in vir 2021 se Preek Laboratorium

Skryf in vir 2021 se Preek Laboratorium

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens CORAM DEO Stuur alle eposse aan fknouwds@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… KERKNUUS…nuus oor die grense Posbus 5539 Kockspark 2523 Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure    

Preekreekse vir Pinkstertyd

Preekreekse vir Pinkstertyd

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE WITRIVIER Stuur alle eposse aan dsjurgens@ngwitrivier.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…       KERKNUUS…nuus oor die grense Posbus 5539 Kockspark 2523 Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

26 Boublokke van my identiteit in Christus – vir graad 11’s

26 Boublokke van my identiteit in Christus – vir graad 11’s

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens kerksondermure Stuur alle eposse aan asmit@ksm.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… The Great Colab is ‘n Covid 19 inisiatief wat verskillende jeugbedieninge van reg oor Suid Afrika nader aanmekaar gebring het. Die gevolg was ‘n netwerk van kerke en organisasies wat hulself op ‘n vars en opwindende manier georganiseer het rondom die Great Commandment – Matteus 28:19, die Great Commission en die Great Collaboration. Die gevolg was nuwe energie en nuwe idees rondom aanbidding, eredienste en…

Read More Read More

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie