Browsed by
Category: Vakatures

Vakatures in die breë bediening

VOLTYDSE MEDELERAARSPOS: GEMEENTE EN MISSIONAAL (NG RANT EN DAL PRISMA)

VOLTYDSE MEDELERAARSPOS: GEMEENTE EN MISSIONAAL (NG RANT EN DAL PRISMA)

Kerknuus   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE RANT EN DAL Stuur alle eposse aan  admin@prismakerk.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… NG KERK RANT EN DAL PRISMA VOLTYDSE MEDELERAARSPOS: GEMEENTE EN MISSIONAAL Gemeenteprofiel: Rant en Dal Prisma is ’n voorstedelike gemeente in Krugersdorp met ongeveer 1 300 lidmate, wat bestaan uit 1 000 belydende en 300 dooplidmate. Die gemeente is dinamies, het ’n informele bedieningstyl en het ’n sterk missionale ingesteldheid. Die gemeente het twee leraarsposte, waarvan een tans vakant…

Read More Read More

VAKATURE:BEDIENINGSKOÖRDINEERDER (NG LUX MUNDI)

VAKATURE:BEDIENINGSKOÖRDINEERDER (NG LUX MUNDI)

Kerknuus   Uitgestuur deur KERKNUUS namens LUX MUNDI Stuur alle eposse aan  bedryfsbestuurder@luxmundi.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe… LUX MUNDI GEMEENTE, GARSFONTEIN, PRETORIA (NG KERK) VAKATURE: BEDIENINGSKOÖRDINEERDER POSBESKRYWING Die persoon is verantwoordelik vir die ontvangs, algemene administrasie en ander funksies in samewerking met die leraars. DIE VEREISTES VIR DIE POS Persoonlike Vereistes Die persoon moet: ‘n Lewende verhouding met die Here hê, identifiseer met die gemeente se visie en kernwaardes, asook ’n meelewende lidmaat van die gemeente wees, en as…

Read More Read More

VAKATURE: BEDIENINGSKOÖRDINEERDER PHAROS GEMEENSKAPSENTRUM (NG LUX MUNDI)

VAKATURE: BEDIENINGSKOÖRDINEERDER PHAROS GEMEENSKAPSENTRUM (NG LUX MUNDI)

Kerknuus   Uitgestuur deur KERKNUUS namens LUX MUNDI Stuur alle eposse aan  erediens@luxmundi.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe… LUX MUNDI GEMEENTE GARSFONTEIN, PRETORIA (NG KERK) VAKATURE: BEDIENINGSKOÖRDINEERDER PHAROS GEMEENSKAPSENTRUM POSBESKRYWING Die persoon is verantwoordelik vir die ontvangs, algemene administrasie, finansies en ondersteuningsdienste by die sentrum in samewerking met die kantoorhoof/Maatskaplike Werker, Dagbestuur en Pharosbestuur. DIE VEREISTES VIR DIE POS Persoonlike Vereistes Die persoon moet: ‘n Lewende verhouding met die Here hê, identifiseer met die gemeente se visie en kernwaardes, asook…

Read More Read More

Voltydse leraar (NG Randburg)

Voltydse leraar (NG Randburg)

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE RANDBURG Stuur alle eposse aan aansoeke.ngrburg@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… NG Kerk Randburg Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 11 Augustus 2023 Diensaanvaarding: 1 Januarie 2024 Gemeenteprofiel: NG Kerk Randburg bied ‘n geestelike tuiste vir die stadsmens van die 21ste eeu, jonk en oud, gesinne en enkellopendes, afgetredenes en jong werkendes.   Hierdie gemeente van God wil Sy kinders help groei in geloof, in liefde aan mekaar behoort en mekaar en Sy wêreld…

Read More Read More

Medeleraar (NG Skuilkrans)

Medeleraar (NG Skuilkrans)

Kerknuus   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE SKUILKRANS Stuur alle eposse aan  dvk@skuilkrans.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… NG SKUILKRANS (PRETORIA) VAKATURE: MEDELERAAR Die NG Gemeente Skuilkrans, ’n voorstedelike gemeente aan die oostekant van Pretoria het ’n vakature vir ’n voltydse medeleraarspos waarvoor ’n geordende NG Kerk leraar of proponent (man of dame) aansoek kan doen. Ons missie is: “As leerlinge van Jesus Christus verwonder ons ons oor God, sien ons mekaar raak en omhels ons almal in ons…

Read More Read More

Tweede leraar voltyds onbepaald (NG Waterkloof)

Tweede leraar voltyds onbepaald (NG Waterkloof)

Kerknuus   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE WATERKLOOF Stuur alle eposse aan  ngkwater@yebo.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE WATERKLOOF VAKATURE: TWEEDE LERAAR VOLTYDS ONBEPAALD Sluitingsdatum 25 Augustus 2023 In afhanklikheid van die Here, nooi die NG Gemeente Waterkloof alle gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid om aansoek te doen vir ‘n mede-leraarspos.  Gemeenteprofiel Waterkloof-gemeente is vanjaar 65 jaar oud en het tans ongeveer 900 lidmate. Die gemeente is geleë in die ou Ooste van Pretoria wat die woongebiede Waterkloof,…

Read More Read More

Vakature: Klank-koördineerder (Lux Mundi Gemeente)

Vakature: Klank-koördineerder (Lux Mundi Gemeente)

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens LUX MUNDI Stuur alle eposse aan  erediens@luxmundi.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe… POSBESKRYWING Die Klank-Koördineerder is verantwoordelik vir die tegniese ondersteuning tydens alle eredienste van die gemeente, asook ander geleenthede wat klank benodig. Dit sluit ook die tegniese versorging van multimedia-toerusting en voorbereiding van die verhoog (soos kolligte) in. DIE VEREISTES VIR DIE POS Persoon Die persoon moet ‘n lewende verhouding met die Here hê, identifiseer met die gemeente se visie en kernwaardes, asook ’n…

Read More Read More

Vakature: Bedryfsbestuurder (NG Garsfontein)

Vakature: Bedryfsbestuurder (NG Garsfontein)

NG Garsfontein   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE GARSFONTEIN Stuur alle eposse aan admin@nggars.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe… NG Gemeente Pretoria Garsfontein Vakature: Bedryfsbestuurder Vergoeding: {BRUTO R28 000-00 pm of R360 000-00 pj} Onderhandelbaar plus ‘n dertiende tjek Persoonlike vereistes: Die posbekleër moet oor die volgende beskik: Bewese bestuurs-, administratiewe, koördinerings- en rekenaargebruikservaring. ‘n Hart vir die evangelie en die eiesoortige aard van die kerk. Die vermoë om op gelyke voet met leraars te verkeer. Goeie kommunikasie vermoë…

Read More Read More

Veranderde Lewens – kinderbediening

Veranderde Lewens – kinderbediening

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens VERANDERDE LEWENS Stuur alle eposse aan eloise@vlng.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… Aansoeke sluit 25 Maart 2023   KERKNUUS…nuus oor die grense Posbus 5539 Kockspark 2523 Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Vakature: Voltydse Predikant – NG Riversdal-Wes

Vakature: Voltydse Predikant – NG Riversdal-Wes

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE RIVERSDAL-WES Stuur alle eposse aan bestuurder@riversdalwes.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE RIVERSDAL-WES (WES-KAAP PROVINSIE) Vakature: Voltydse Predikant Sluitingsdatum: 07 Junie 2022 Gelegitimeerde predikante in die NG Kerk word uitgenooi om aansoek te doen vir die permanente pos van voltydse leraar by die NG Gemeente Riversdal-Wes, Riversdal.  GEMEENTEPROFIEL:NG Gemeente Riversdal-Wes in Riversdal is ‘n gevestigde geloofsgemeenskap in die Suid-Kaap geleë aan die voet van die Langeberge. Riversdal is die hoofdorp in die…

Read More Read More

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie