Browsed by
Category: Vakatures

Vakatures in die breë bediening

DUTCH REFORMED CHURCH KGALAGADI (DRCB Botswana)

DUTCH REFORMED CHURCH KGALAGADI (DRCB Botswana)

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens DRC KGALAGADI Stuur alle eposse aan tcdutoit@icloud.com Klik hier vir aanlyn weergawe.. DUTCH REFORMED CHURCH KGALAGADI (DRCB Botswana) Ons is biddend in afwagting op ‘n predikant wat die roeping van die Here ontvang om, as VRYWILLIGER, voltyds saam met ons in die Here se diens te kom staan. Ons is oortuig daarvan dat die Here reeds besig is om iemand voor te berei om hierdie geloofstap te neem. Gemeente: Die gemeente as geheel is…

Read More Read More

NG Tulbach – Vakature vir ‘n leraar

NG Tulbach – Vakature vir ‘n leraar

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE TULBACH Stuur alle eposse aan admin@ngkerktulbagh.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE TULBACH Vakature vir ‘n leraar Die NGK Tulbagh is die vierde oudste gemeente in Suid-Afrika. Ons is ʼn klein gemeente in ʼn dorp en vallei wat voortdurend besig is om te verander. ʼn Beduidende groep van ons lidmate is jonger gesinne. Ons besef dat die toekoms nie ʼn blote voortsetting van die verlede kan wees nie. Ons glo dat…

Read More Read More

Voltydse leraarspos

Voltydse leraarspos

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE BLOEMVALLEI Stuur alle eposse aan bloemvallei@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE BLOEMVALLEI VAKATURE:  Voltydse leraarspos: In biddende afhanklikheid van die Here word aansoeke vir bogenoemde pos ingewag Gemeenteprofiel: Bloemvallei is geleë binne die hoewegebiede van Roodewal, Midway en Vallombrosa, sowat 16 km vanaf die middestad aan die oostekant van Bloemfontein. Die lugmagbasis Bloemspruit, Maselspoort Vakansie-oord heelwat ontwikkelinge langs die Renosterspruit en Modderrivier en enkele plase val binne die gemeentegrense. Daar…

Read More Read More

Vakature: Leraar

Vakature: Leraar

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE KAMEELBOOM Stuur alle eposse aan ngkameelboom@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… NG Gemeente Kameelboom Vakature: Leraar Kontrakpos vir een jaar Gemeente profiel: Kameelboom is n plattelandse gemeente wat bestaan uit twee preekpunte. Kameelboom is geleë 150km van Vryburg in die Noord-Wes Die gemeente is deel van die Ring van Mafikeng( Sinode Noordkaapland) Die gemeente se mense verhoudinge is van groot belang. Kameelboom gemeente het die potensiaal om op te staan met die…

Read More Read More

VAKATURE: LERAAR

VAKATURE: LERAAR

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE WITPOORTJIE Stuur alle eposse aan witpoortjie.ng@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE WITPOORTJIE VAKATURE:  LERAAR (VASTE TERMYNPOS [KONTRAKPOS] VIR DRIE JAAR) GEMEENTE PROFIEL: Witpoortjie is ‘n voorstedelike gemeente geleë in die weste van Gauteng en is deel van die Ring van Roodepoort (Sinode Goudland). Die gemeente is ‘n stedelike eenmansgemeente (pastorale gemeente) Van karakter is die gemeente sterk behoudend met Gereformeerde spiritualiteit en stel ‘n hoë premie op skrifgetroue prediking. Die gemeente…

Read More Read More

Vakature: Voltydse leraar

Vakature: Voltydse leraar

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE PETRUS STEYN Stuur alle eposse aan ngpetrussteyn@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE PETRUS STEYN Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 16 Julie 2021 GEMEENTEPROFIEL: Die NG Gemeente Petrus Steyn is ’n plattelandse gemeente, geleë in die Noord-Oos Vrystaat, ongeveer 200 km vanaf Johannesburg via die R59 en 280 km vanaf Bloemfontein. Die gemeente is in 1914 gestig en bestaan reeds deur die genade van die Here, vir die afgelope 106 jaar. Die…

Read More Read More

VAKATURE: LERAAR (Onbepaalde Termynpos)

VAKATURE: LERAAR (Onbepaalde Termynpos)

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE MARBLE HALL Stuur alle eposse aan ngkmhall@lantic.net Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE MARBLE HALL VAKATURE:  LERAAR (Onbepaalde Termynpos)  GEMEENTE PROFIEL: Ons gemeente is ‘n tipiese plattelandse eenmansgemeente geleë in die middedorp van Marble Hall in Limpopo en is deel van die Ring van Middelburg (Mpumalanga) (Oostelike Sinode). Ons het tans 400 lidmate, waarvan 329 belydend is. Van karakter is die gemeente sterk behoudend met Gereformeerde spiritualiteit en stel ‘n hoë…

Read More Read More

Vakature: Administratiewe Beampte

Vakature: Administratiewe Beampte

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE GARSFONTEIN Stuur alle eposse aan bestuur@nggars.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe… NG Gemeente Garsfontein Vakature:  Administratiewe Beampte Aansoeke word ingewag vir die vul van ‘n pos van Administratiewe Beampte by NG GEMEENTE GARSFONTEIN.   KANDIDAAT SE PROFIEL:    •       ‘n Persoon van deurleefde spiritualiteit. •       Toepaslike kwalifikasie en/of bewese ondervinding •       Beskik oor goeie organisatoriese en administratiewe vaardighede. •       Vermoë om in spanverband te werk. •        Begrip vir die visie, waardes, kultuur…

Read More Read More

Vakature: Leraar (Vastetermynpos vir drie jaar)

Vakature: Leraar (Vastetermynpos vir drie jaar)

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE WITPOORTJIE Stuur alle eposse aan witpoortjie.ng@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE WITPOORTJIE VAKATURE:  LERAAR (VASTE TERMYNPOS [KONTRAKPOS] VIR DRIE JAAR) GEMEENTE PROFIEL: Witpoortjie is ‘n voorstedelike gemeente geleë in die weste van Gauteng en is deel van die Ring van Roodepoort (Sinode Goudland). Die gemeente is ‘n stedelike eenmansgemeente (pastorale gemeente) Van karakter is die gemeente sterk behoudend met Gereformeerde spiritualiteit en stel ‘n hoë premie op skrifgetroue prediking. Die gemeente…

Read More Read More

Vakature: Leraar – NG Witpoortjie

Vakature: Leraar – NG Witpoortjie

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE WITPOORTJIE Stuur alle eposse aan witpoortjie.ng@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE WITPOORTJIE VAKATURE:  LERAAR (VASTE TERMYNPOS [KONTRAKPOS] VIR DRIE JAAR) GEMEENTE PROFIEL: Witpoortjie is ‘n voorstedelike gemeente geleë in die weste van Gauteng en is deel van die Ring van Roodepoort (Sinode Goudland). Die gemeente is ‘n stedelike eenmansgemeente (pastorale gemeente) Van karakter is die gemeente sterk behoudend met Gereformeerde spiritualiteit en stel ‘n hoë premie op skrifgetroue prediking. Die gemeente…

Read More Read More

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie