VAKATURE: BEDIENINGSKOÖRDINEERDER PHAROS GEMEENSKAPSENTRUM (NG LUX MUNDI)

VAKATURE: BEDIENINGSKOÖRDINEERDER PHAROS GEMEENSKAPSENTRUM (NG LUX MUNDI)

Kerknuus

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens LUX MUNDI
Stuur alle eposse aan  erediens@luxmundi.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe...
LUX MUNDI GEMEENTE GARSFONTEIN, PRETORIA
(NG KERK)


VAKATURE:
BEDIENINGSKOÖRDINEERDER
PHAROS GEMEENSKAPSENTRUM

POSBESKRYWING

Die persoon is verantwoordelik vir die ontvangs, algemene administrasie, finansies en
ondersteuningsdienste by die sentrum in samewerking met die kantoorhoof/Maatskaplike
Werker, Dagbestuur en Pharosbestuur.

DIE VEREISTES VIR DIE POS

Persoonlike Vereistes


Die persoon moet:
 • 'n Lewende verhouding met die Here hê, identifiseer met die gemeente se visie en kernwaardes, asook ’n meelewende lidmaat van die gemeente wees, of as lidmaat by die gemeente inskakel indien hy/sy nie reeds 'n lidmaat is nie.
 • Goeie menseverhoudinge en kommunikasievaardighede, asook die vermoë om in spanverband te kan saamwerk.
 • Gemaklik onder druk kan werk.
 • Oor goeie administratiewe en organisatoriese vaardighede, asook kreatiewe vermoëns beskik.
 • Rekenaarvaardigheid (Word, Powerpoint & Excel) asook vaardig met Sosiale Media (Facebook en Instagram).
 • Kwalifikasies: Tersiêre opleiding: verkieslik in Kantoor-administrasie/Sekretarieel.
 • Werksondervinding: Moet ten minste drie jaar in soortgelyke werksomgewing gewerk het – verwysings van vorige betrekkings sal graag bevestig wil word. (Verskaf referente)
Take
 • Verantwoordelik vir ontvangs en alle administrasie.
 • Verantwoordelik vir Finansies rakende invoer van syfers, kleinkas, inbetalings, opstel van begroting, SARS opgawes ens. (Pastel-Program).
 • Betrokke by die Pharos Projekte soos Kos, Klere, Matriekafskeid, Skryfbehoeftes, ea.
 • Gebruik van Winkerk en bestuur Pharos se databasis. 
Spanwerk
 • Die persoon moet goed in spanverband kan funksioneer en opbouend werk aan die span se waardes en kultuur.
AANSOEKE
VERGOEDING

Vergoedingspakket is op aanvraag beskikbaar.

WERKSURE
 • Dit is ’n voldag pos van 40 uur per week met verpligtinge van 8 tot 10 aand-vergaderings per jaar.
 • Amptelike werksure is Maandag tot Donderdag: 08:00 tot 16:30, Vrydag: 08:00 – 13:00.
 • Op rotasiebasis saam met die ander Bedieningskoördineerders diens by die Inligtingstoonbank op Sondae doen.
 • Betrokke by dienswerk van die gemeente by Sondae en ander gemeentelike geleenthede soos gereël.
 • Kruisfunksionering in spanverband met sekere projekte.
SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE

Vrydag, 4 Augustus 2023

DIENSAANVAARDING

1 September 2023 of so gou moontlik, soos onderling ooreengekom.

NAVRAE

Annalie Taute (012) 993-5906/8 of ataute@pharos.org.za
Elize Botha (Bedryfsbestuurder) (012) 998-8801 of bedryfsbestuurder@luxmundi.org.za

Die Gemeenteraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

 

KERKNUUS...nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie