Vakature: Voltydse Predikant – NG Riversdal-Wes

Vakature: Voltydse Predikant – NG Riversdal-Wes

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE RIVERSDAL-WES Stuur alle eposse aan bestuurder@riversdalwes.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE RIVERSDAL-WES (WES-KAAP PROVINSIE) Vakature: Voltydse Predikant Sluitingsdatum: 07 Junie 2022 Gelegitimeerde predikante in die NG Kerk word uitgenooi om aansoek te doen vir die permanente pos van voltydse leraar by die NG Gemeente Riversdal-Wes, Riversdal.  GEMEENTEPROFIEL:NG Gemeente Riversdal-Wes in Riversdal is ‘n gevestigde geloofsgemeenskap in die Suid-Kaap geleë aan die voet van die Langeberge. Riversdal is die hoofdorp in die…

Read More Read More

Oberammergau Passion Play

Oberammergau Passion Play

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens LIVETHEJOURNEY Stuur alle eposse aan tertiusvdberg@telkomsa.net Klik hier vir aanlyn weergawe…   KERKNUUS…nuus oor die grense Posbus 5539 Kockspark 2523 Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

TWEE NUWE PUBLIKASIES – Wentzel Coetzer

TWEE NUWE PUBLIKASIES – Wentzel Coetzer

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens WENTZEL COETZER Stuur alle eposse aan wentzelc@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… TWEE NUWE PUBLIKASIES Die tuiskoms van geestelike weeskinders Die inhoud van hierdie boek berus op die basiese onderskeid tussen enersyds toksiese godsdiens waar mense emosioneel en geestelik verwond word, en andersyds egte godsdiens waar daar ʼn intieme interaksie is met die Vaderhart van God. Hierdie onderskeid kan ook beskryf word aan die hand van die beelde van enersyds die gesindheid van geestelike weeskinders,…

Read More Read More

Die GROOT prentjie

Die GROOT prentjie

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS na BRONZE BAOBAB Stuur alle eposse aan roelf007@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…   KERKNUUS…nuus oor die grenseb> Posbus 5539 Kockspark 2523 Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

DIE JONA-KOMLEKS

DIE JONA-KOMLEKS

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NEELS VAN TONDER Stuur alle eposse aan nvtonder@vodamail.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… DIE JONA-KOMLEKS  Die Jona-kompleks is ‘n nuwe publikasie wat lesers help om die boodskap van Jona te ontdek soos wat jy die inhoud nog nie verstaan het nie. Die werk is op die jongste navorsing gebaseer en bied talle nuwe ontdekkings. Die inhoud is opwindend, lees maklik en is hoogs verrykend. Die boek is as Bybelstudiehandleiding geskryf, maar is terselfdertyd bedoel om as ‘n…

Read More Read More

Vakature: Voltydse predikantspos (Reglement 14)

Vakature: Voltydse predikantspos (Reglement 14)

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE SOMERSTRAND Stuur alle eposse aan acv.vanwyk@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… NGK Somerstrand Vakature: Voltydse predikantspos (Reglement 14) Gemeente profiel Somerstrand is ‘n voorstedelike gemeente in die Nelson Mandela Metropool. Die gemeente bestaan uit 832 lidmate (711 belydend; 121 doop). Somerstrand Gemeente is geroep om mekaar te begelei in geloofsvorming (LUISTER), sodat ons by God se werk in die wêreld kan aansluit (LEEF). Ons is verbind aan die volgende kernwaardes: Ons verwelkom…

Read More Read More

Vakature: Leraar – kontrakpos vir 2 jaar – NG Fouriesburg

Vakature: Leraar – kontrakpos vir 2 jaar – NG Fouriesburg

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE FOURIESBURG Stuur alle eposse aan ngkfouriesb@polka.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… Gemeente profiel: Fouriesburg is ‘n plattelandse gemeente wat bestaan uit plaas (4) sowel as dorpswyke (5). Fouriesburg is geleë in die skilderagtige Oos-Vrystaat. Sowat 250km vanaf Bloemfontein. Die Pos is ‘n vastetermynpos vir 2 jaar wat met wedersydse instemming verleng kan word. Fouriesburg bestaan uit net oor die 200 belydende lidmate en ongeveer 50 doop lidmate. Leraarsprofiel: In aansluiting by die…

Read More Read More

VAKATURE: GRAFIESE- EN BEMARKING BESTUURDER – NG Jeffreysbaai

VAKATURE: GRAFIESE- EN BEMARKING BESTUURDER – NG Jeffreysbaai

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE JEFFREYSBAAI Stuur alle eposse aan ngkjbaai@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE JEFFREYSBAAI VAKATURE: GRAFIESE- EN BEMARKING BESTUURDER GEMEENTEPROFIEL: Die NG Gemeente Jeffreysbaai is ’n gemeente geleë aan die Oos-Kaapse kus. Die gemeente het ongeveer ±4 300 belydende en ±370 dooplidmate en word bedien deur vier voltydse leraars, vier herders en ‘n jeugwerker. Ons is ‘n inklusiewe gemeente wat die gemeenskap van Jeffreysbaai vanuit drie kampusse en een bedieningspunt bedien. Hier…

Read More Read More

Vakature Vastetermynpos (3 jaar) – NG Somerset-Oos

Vakature Vastetermynpos (3 jaar) – NG Somerset-Oos

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE SOMERSET-OOS Stuur alle eposse aan ngkso@telkomsa.net Klik hier vir aanlyn weergawe… NG Kerk Somerset-Oos Vakature Vastetermynpos (3 jaar) Gemeenteprofiel: Somerset-Oos is ‘n dorp-en-plaas gemeenskap in die Oos Kaap. Ons lê tussen Cookhouse (25km) en Pearston (56 km). Ons het ‘n groot boerderygemeenskap: skaap, bees, bok, wild, melk en besproeiings. Die gemeente bestaan uit 9 dorpswyke en 7 plaaswyke en is die afgelope nege maande deur ʼn brugleraar bedien. Ons ressorteer onder die…

Read More Read More

Vakature: Jeugwerker (kontrak) – Groote Kerk

Vakature: Jeugwerker (kontrak) – Groote Kerk

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE KAAPSTAD (GROOTE KERK) Stuur alle eposse aan skriba@grootekerk.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe… Vakature: Jeugwerker (kontrak) Groote Kerk se visie is om as vredemakers Jesus te volg en ons stad met hoop, hulp en heling te omarm. Ons glo dat ons geroep is om die stad te dien met die hulpbronne tot ons beskikking. Dit beteken dat ‘n jeugwerk pos geensins net op die gemeente se dooplidmate sal fokus nie. Ons verwagting…

Read More Read More

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie