Gevorderde pogram in Pastorale Narratiewe Berading

Gevorderde pogram in Pastorale Narratiewe Berading

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens CORAM DEO Stuur alle korrespondensie na info@coramdeo.co.za Lees aanlyn hier … Groei persoonlik en leer hoe om met vaardigheid ‘n verskil te maak Gevorderde pogram in Pastorale Narratiewe Berading Predikante: 100 VBO punte CPSC lede: Die volle 20 punte per jaar Signo Professionele Assosiasie: Die volle 40 punte per jaar Predikante en onderwysers wat daagliks met mense werk is deeglik onder die besef van die impak wat hulle het. Selfs waar hulle verwysings doen na…

Read More Read More

NG ARANOS – VOLTYDSE LERAAR

NG ARANOS – VOLTYDSE LERAAR

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE ARANOS (NAMIBIë) Stuur alle eposse aan aranosng@iway.na Klik hier vir aanlyn weergawe… NG KERK ARANOS: NAMIBIË VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR GEMEENTEPROFIEL:Die gemeente is geleë in die Sentrale Oostelike deel van Namibië in die Kalahari, en bestaan uit 295 belydende en 81 dooplidmate. Die hoofbedryf in die omgewing is veeboerdery. BEDIENINGSFOKUS:Die begeleiding van die onderlinge geestelike versorging en opbou van die gelowiges om hulle in staat te stel om as Christene in die wêreld…

Read More Read More

DUTCH REFORMED CHURCH KGALAGADI (DRCB Botswana)

DUTCH REFORMED CHURCH KGALAGADI (DRCB Botswana)

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens DRC KGALAGADI Stuur alle eposse aan tcdutoit@icloud.com Klik hier vir aanlyn weergawe.. DUTCH REFORMED CHURCH KGALAGADI (DRCB Botswana) Ons is biddend in afwagting op ‘n predikant wat die roeping van die Here ontvang om, as VRYWILLIGER, voltyds saam met ons in die Here se diens te kom staan. Ons is oortuig daarvan dat die Here reeds besig is om iemand voor te berei om hierdie geloofstap te neem. Gemeente: Die gemeente as geheel is…

Read More Read More

NG Welsyn – veiling

NG Welsyn – veiling

  Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG WELSYN Stuur alle eposse aan vereen.admin@ngwelfare.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… KERKNUUS…nuus oor die grense Posbus 5539 Kockspark 2523 Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure  

NG Tulbach – Vakature vir ‘n leraar

NG Tulbach – Vakature vir ‘n leraar

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE TULBACH Stuur alle eposse aan admin@ngkerktulbagh.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE TULBACH Vakature vir ‘n leraar Die NGK Tulbagh is die vierde oudste gemeente in Suid-Afrika. Ons is ʼn klein gemeente in ʼn dorp en vallei wat voortdurend besig is om te verander. ʼn Beduidende groep van ons lidmate is jonger gesinne. Ons besef dat die toekoms nie ʼn blote voortsetting van die verlede kan wees nie. Ons glo dat…

Read More Read More

TOMS – sound equipment for churches and schools

TOMS – sound equipment for churches and schools

Kerknuus:   Sent by CHURCHNEWS / KERKNUUS on behalf of TOMS Bloemfontein Please reply to nico@toms.co.za Read online here …   CHURCHNEWS / SCHOOLNEWS….Crossing borders PO Box 5539 Kockspark 2523 Web / Email / Preferences

Tussen stof en papirus

Tussen stof en papirus

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NEELS VAN TONDER Stuur alle eposse aan nvtonder@vodamail.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe… TUSSEN STOF EN PAPIRUS Aandag word geskenk aan nuwe ontdekkings en bevindinge wat op die Bybel betrekking het, in besonder tussen ou Israel en Egipte. Die inhoud bestaan uit 31 hoofstukke en behandel onderwerpe wat in die rubriek oor Bybelse Argeologie op Pretoria FM en DStv kanaal 887 uitgesaai is, met onder andere: Nod, die plek waar Kain gaan bly het….

Read More Read More

Voltydse leraarspos

Voltydse leraarspos

Kerknuus:   Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE BLOEMVALLEI Stuur alle eposse aan bloemvallei@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe… NG GEMEENTE BLOEMVALLEI VAKATURE:  Voltydse leraarspos: In biddende afhanklikheid van die Here word aansoeke vir bogenoemde pos ingewag Gemeenteprofiel: Bloemvallei is geleë binne die hoewegebiede van Roodewal, Midway en Vallombrosa, sowat 16 km vanaf die middestad aan die oostekant van Bloemfontein. Die lugmagbasis Bloemspruit, Maselspoort Vakansie-oord heelwat ontwikkelinge langs die Renosterspruit en Modderrivier en enkele plase val binne die gemeentegrense. Daar…

Read More Read More

Trilogie rakende seksualiteit

Trilogie rakende seksualiteit

Uitgestuur deur KERKNUUS namens WENTZEL COETZER Stuur alle eposse aan wentzelc@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…   ABORSIE, MISKRAAM EN STILGEBOORTE  Navorsing toon aan dat ongeveer 260,000 aborsies jaarliks in Suid-Afrika uitgevoer word. Die aantal individue, gesinne en families wat hierdeur geraak word, is oorweldigend. Van die mees hartseer gesprekke in berading is dan ook wanneer ‘n bejaarde dame vertel van die baba of babas wat sy jare gelede verloor het, hetsy deur aborsie, miskraam of stilgeboorte, en die oorweldigende…

Read More Read More

Let us help you to continue getting the Messaga across

Let us help you to continue getting the Messaga across

Kerknuus:   Sent by CHURCHNEWS on behalf of PASTORS OF SOUND Please reply to sales@pastorsofsound.co.za Read online here…   CHURCHNEWS…crossing borders PO Box 5539 Kockspark 2523 Web / Email / Preferences or unsubscribe / Disclaimer / Popia

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie