Voltydse leraar (NG Randburg)

Voltydse leraar (NG Randburg)

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE RANDBURG
Stuur alle eposse aan aansoeke.ngrburg@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe...


NG Kerk Randburg


Vakature: Voltydse leraar

Sluitingsdatum: 11 Augustus 2023

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2024

Gemeenteprofiel: NG Kerk Randburg bied ‘n geestelike tuiste vir die stadsmens van die 21ste eeu, jonk en oud, gesinne en enkellopendes, afgetredenes en jong werkendes.
 
Hierdie gemeente van God wil Sy kinders help groei in geloof, in liefde aan mekaar behoort en mekaar en Sy wêreld met seën dien. Dit is dan ook die 3 pilare waarop ons gemeente gebou is.

NG Kerk Randburg is ‘n gemeente in die hartjie van Randburg met ‘n wye bedieningsarea met ongeveer 488 belydende lidmate en 128 dooplidmate.  Ons gemeente bied geleenthede vir lidmate om deur die loop van die jaar aktief deel te neem aan verskeie aksies en byeenkomste.

Leraarsprofiel: Ons nooi gelegitimeerde leraars van die NG Kerk, wat te minste reeds 10 jaar in voltydse bediening is en verkieslik nie ouer as 50 nie, om aansoek te doen om hierdie gemeente se leraar te word.

Pligte word omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde,  met fokus op:
  • ‘n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig te hê en dit beskou as ‘n roeping om in Sy diens te staan.
  • ’n Energieke persoon met ’n passie vir God en sy mense, asook  ’n mense-mens wat met alle generasies ’n goeie verhouding kan bou en handhaaf, veral ten opsigte van besoeke by huise of in hospitale.
  • Entoesiasties en ervare is rondom die kreatiewe gebruik van musiek, vernuwende tegnologie en sosiale media as bedieningshulpmiddels.
  • Goeie interpersoonlike vaardighede hê en gemaklik in spanverband kan funksioneer.
  • Moet verantwoordelikheid vir projekte saam met diensgroepleiers kan neem asook inisiatief kan neem met nuwe projekte en geestelike bedieningsgeleenthede.

Verhoudings is vir ons ‘n baie belangrike waarde in ons gemeente en daarom wil ons graag hê dat die kandidaat goeie verhoudings sal bou en handhaaf met alle generasies in ons gemeenskap.

Vergoeding: Ons is dankbaar dat die gemeente in ’n gesonde finansiële posisie is om ’n vergoedingspakket gelykstaande aan die sinodale riglyne aan te bied. As deel van die vergoedingspakket is ’n ruim pastorie beskikbaar. Ons is ook bereid om na u spesifieke behoeftes te luister en daaroor te onderhandel.

Aansoeke: Help ons om u te leer ken deur ’n kreatiewe CV, van nie langer as drie bladsye, te stuur na aansoeke.ngrburg@gmail.com. Sluit asb die volgende in:
-    Minstens 3 kontakbare referente
-    ‘n Skakel na aanlyn eredienste

Daaropvolgende proses: Van alle aansoekers sal verwag word om ‘n toepaslike vraelys te voltooi wat aangestuur sal word en op die laatste teen 14 Augustus 2023 terugestuur moet word.

Ons sal u CV deeglik oorweeg en mag dan besluit om u te nooi vir ’n onderhoud en dalk ’n preekbeurt.

Indien die Pre-advieskommissie nie binne twee weke na die sluitingsdatum met u in kontak was met betrekking tot ’n onderhoud nie, beskou u aansoek as onsuksesvol.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Navrae: Vir enige navrae, kontak die voorsitter van die Pre-advieskommissie, Jancis van Biljon (082 549 2469) of deur ‘n e-pos te rig aan aansoeke.ngrburg@gmail.com.

 

KERKNUUS...nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523
Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie