VAKATURE:BEDIENINGSKOÖRDINEERDER (NG LUX MUNDI)

VAKATURE:BEDIENINGSKOÖRDINEERDER (NG LUX MUNDI)

Kerknuus

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens LUX MUNDI
Stuur alle eposse aan  bedryfsbestuurder@luxmundi.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe...
LUX MUNDI GEMEENTE, GARSFONTEIN, PRETORIA
(NG KERK)


VAKATURE:
BEDIENINGSKOÖRDINEERDER

POSBESKRYWING
Die persoon is verantwoordelik vir die ontvangs, algemene administrasie en ander funksies in samewerking met die leraars.

DIE VEREISTES VIR DIE POS

Persoonlike Vereistes

Die persoon moet:
 • 'n Lewende verhouding met die Here hê, identifiseer met die gemeente se visie en
 • kernwaardes, asook ’n meelewende lidmaat van die gemeente wees, en as lidmaat by die gemeente inskakel indien hy/sy nie reeds 'n lidmaat is nie.
 • Goeie menseverhoudinge en kommunikasievaardighede, asook die vermoë om in spanverband te kan saamwerk.
 • Gemaklik onder druk kan werk.
 • Oor goeie administratiewe en organisatoriese vaardighede, asook kreatiewe vermoëns beskik.
 • Baie goeie rekenaarvaardigheid (Word, Powerpoint & Excel) asook vaardig met Sosiale Media (Facebook en Instagram).
 • Kwalifikasies: Tersiêre opleiding: verkieslik in Kantoor-administrasie/Sekretarieel.
 • Werksondervinding: Moet ten minste drie jaar in soortgelyke werksomgewing gewerk het – verwysings van vorige betrekkings sal graag bevestig wil word. (Verskaf referente)
Take
 • Verantwoordelik vir ontvangs en alle verwante administrasie.
 • Betrokke by die koördineering en organisering van alle eredienste.
 • Algemene administrasie van toegewysde bedieninge insluitend begrotings en kommunikasie met belanghebbendes
 • Administrasie van Winkerk en bestuur van Gemeente se databasis
 • Sekere administratiewe en koördineringstake van die Inkombediening en Groeigroepbediening
Spanwerk
 • Die persoon moet goed in spanverband kan funksioneer en opbouend werk aan die span se waardes en kultuur.
AANSOEKE
VERGOEDING

Vergoedingspakket is op aanvraag beskikbaar.

WERKSURE
 • Dit is ’n 7/8 pos met verpligtinge van 16 tot 20 aand-vergaderings per jaar.
 • Amptelike werksure is Maandag tot Vrydag: 08:00 tot 15:00
 • Op rotasiebasis saam met die ander Bedieningskoördineerders diens by die Inligtingstoonbank op Sondae doen.
 • Betrokke by dienswerk van die gemeente by Sondae en ander gemeentelike geleenthede soos gereël.
 • Kruisfunksionering in spanverband met sekere projekte.
SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE

Maandag, 7 Augustus 2023

DIENSAANVAARDING

1 September 2023 of so gou moontlik, soos onderling ooreengekom.

NAVRAE

Elize Botha (Bedryfsbestuurder) (012) 998-8801 of bedryfsbestuurder@luxmundi.org.za

Die Gemeenteraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

 

KERKNUUS...nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie