Kerke en skole

Kerke en skole

Kerknuus.com en skolenuus.co.za se databasisse sluit tans ontvangers uit die volgende kerke/skole in:

Kerke / GemeentesSkole
Afrikaanse KerkeAfrikaanse skole
NG KerkAfrikaanse laerskole
Gereformeerde Kerk (GKSA)Afrikaanse hoërskole (297)
Hervormde Kerk (NHK)Engelse skole
Afrikaanse Prosestante Kerk (APK)Engelse laerskole
AGSEngelse hoërskole
VGK 
Afrikaanse Baptiste KerkSkole (Afrikaans & Engels)(5240)
EG Kerk 
Vrye Gereformeerde Kerk 
Engelse KerkeAnder
Methodist ChurchKinderhuise (122)
Anglican ChurchWelsynsorganisasies (14)
Presbiterian Church 
His People 
Lutheran 
Charismatic 
Doxa Deo 
RCA 
Baptist 
Vineyard 
Pentecostal 
Shofar gemeentes
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie