VOLTYDSE MEDELERAARSPOS: GEMEENTE EN MISSIONAAL (NG RANT EN DAL PRISMA)

VOLTYDSE MEDELERAARSPOS: GEMEENTE EN MISSIONAAL (NG RANT EN DAL PRISMA)

Kerknuus

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE RANT EN DAL
Stuur alle eposse aan  admin@prismakerk.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe...
NG KERK RANT EN DAL PRISMA

VOLTYDSE MEDELERAARSPOS: GEMEENTE EN MISSIONAALGemeenteprofiel:

Rant en Dal Prisma is ’n voorstedelike gemeente in Krugersdorp met ongeveer 1 300 lidmate, wat bestaan uit 1 000 belydende en 300 dooplidmate. Die gemeente is dinamies, het ’n informele bedieningstyl en het ’n sterk missionale ingesteldheid. Die gemeente het twee leraarsposte, waarvan een tans vakant is.

Leraarsprofiel:
 • Iemand wat lief is vir die Here en lief is vir mense.
 • Moet ’n gelegitimeerde predikant binne die NG Kerk wees.
 • Die geskikte kandidaat moet oor ten minste agt jaar bedieningservaring beskik.
 • Bewus van Rant en Dal Prisma se inklusiewe kultuur, vind aanklank daarby en is bereid om saam in ’n span te groei in hierdie kultuur.
 • Dinamiese persoon wat leiding kan neem in ’n gemeente.
 • ’n Mobiliseerder – iemand wat lidmate tot aksie kan oorhaal, kan bemagtig en bedieninge meer selfstandig kan maak.
 • ’n “Change Agent” – iemand wat verandering (’n nuwe manier van doen) binne die gemeente kan bevorder en ondersteun.
 • ’n Innoveerder – iemand wat nuut en pro-aktief oor sy/haar take dink.
 • ’n Kommunikeerder – iemand wat die lidmate met wie hy/sy werk “se taal praat”.
 • ’n Organiseerder – iemand wat die “lyne” bymekaar kan trek en hou.
 • Sterk leierseienskappe en ’n gawe om met vrywilligers en projekleiers van uitreikprojekte te werk.
 • Die bediening kan laat groei (geestelike groei en bediening uitbrei met meer mense).
 • Die geskikte kandidaat moet goed in spanverband kan saamwerk, energiek, reatief en vernuwend kan dink.
 • Die persoon sal benewens die normale pligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde spesiaal fokus op gemeente- en missionale bediening.
Vergoeding:
 • Onderhandelbaar volgens sinodale riglyne.
 • Normale voordele en toelaes.
Aansoeke:
 • Aansoeke moet vergesel word van ’n CV nie langer as vier bladsye nie, ’n lys van referente, skakels na twee van jou onlangse preke, asook ’n kort paragraaf oor waarom jy aansoek doen.
 • Aansoeke kan gestuur word na admin@prismakerk.co.za en moet die kerkkantoor bereik teen 21 Augustus 2023.
 • Die geskikte kandidate sal genooi word vir ’n onderhoud en moet bereid wees om twee preekgeleenthede waar te neem op dieselfde dag (oggend en aand).
Navrae:

Aanstellingsdatum: 1 Januarie 2024

Die Bestuursraad van NG Gemeente Rant en Dal Prisma behou die reg voor om geen aanstelling vanuit die aansoeke te maak nie

 

KERKNUUS...nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie