Medeleraar (NG Skuilkrans)

Medeleraar (NG Skuilkrans)

Kerknuus

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE SKUILKRANS
Stuur alle eposse aan  dvk@skuilkrans.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe...
NG SKUILKRANS (PRETORIA)

VAKATURE: MEDELERAAR


Die NG Gemeente Skuilkrans, ’n voorstedelike gemeente aan die oostekant van Pretoria het ’n vakature vir ’n voltydse medeleraarspos waarvoor ’n geordende NG Kerk leraar of proponent (man of dame) aansoek kan doen. Ons missie is: “As leerlinge van Jesus Christus verwonder ons ons oor God, sien ons mekaar raak en omhels ons almal in ons wêreld.” Ons jaartema: “Vreemdelinge word vriende”, sê iets van wie ons gemeente is en wil wees, naamlik ’n missionale gemeente wat deur al ons bedieninge na die wêreld om ons wil uitreik, en wat mense wil help om vriende van Jesus en van mekaar te word. Niemand word op grond van enige klassifikasie uitgesluit nie. Die reënboog-metafoor simboliseer ons visie om eenheid in verskeidenheid te soek en te vier.

Daarom soek ons iemand om ons te help om veral ons jonger lidmate (tieners, studente en jong werkendes) en hul ouers te bedien en te bemagtig om eienaarskap te aanvaar van ons gemeente se identiteit en droom deur aanbidding, geloofsvorming, onderlinge versorging en getuienis. Die persoon wat aansoek doen moet dus redelike ondervinding in jeugbediening binne die konteks van gemeentebediening hê, om lidmate met verskillende aanbiddingstyle en spiritualiteite te bedien en te bemagtig om dissipels van Jesus te wees.

Leraars en proponente kan aansoek doen deur hul CV’s met die name en kontakbesonderhede van drie referente te stuur aan dvk@skuilkrans.co.za en moet bereid te wees om ’n kort vraelys te voltooi wat by ontvangs van hul CV’s aan hulle gestuur sal word. Persone moet ook bereid wees om te kom vir ’n onderhoud en ’n preekbeurt indien dit verlang word.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Julie 2023 en diensaanvaarding (indien moontlik) is 1 Oktober 2023. Vir meer inligting kan die voorsitter van die kerkraad of een van die leraars van ons gemeente gekontak word. Besoek gerus ons webwerf: www.skuilkrans.co.za

Leraars: Ds Nico Swart 083 678 8290.
               Ds Willem Boshoff 082 890 2644.
               Ds Yolande Giliomee 083 258 2562.

Voorsitter van die Kerkraad: Prof Piet Meiring 083 458 9008.

 

KERKNUUS...nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie