Vakature: Klank-koördineerder (Lux Mundi Gemeente)

Vakature: Klank-koördineerder (Lux Mundi Gemeente)

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens LUX MUNDI
Stuur alle eposse aan  erediens@luxmundi.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe...

POSBESKRYWING
Die Klank-Koördineerder is verantwoordelik vir die tegniese ondersteuning tydens alle eredienste van die gemeente, asook ander geleenthede wat klank benodig. Dit sluit ook die tegniese versorging van multimedia-toerusting en voorbereiding van die verhoog (soos kolligte) in.

DIE VEREISTES VIR DIE POS

Persoon

 • Die persoon moet 'n lewende verhouding met die Here hê, identifiseer met die gemeente se visie en kernwaardes, asook ’n meelewende lidmaat van die gemeente wees.
 • Goeie menseverhoudinge en die vermoë om in spanverband te kan saamwerk, is 'n vereiste.
 • Die persoon moet oor goeie organisatoriese vaardighede beskik.
 • Die persoon moet oor voldoende formele klankopleiding, -vaardighede en -ervaring beskik.

Klank

 • Verantwoordelik vir alle tegniese aspekte van klank vir alle eredienste en ander geleenthede van die gemeente.
 • Instandhouding: Sorg dat al die verskillende klankstelsels in goeie werkende toestand is en in stand gehou word.
 • Hantering van tegniese probleme tydens eredienste en ander geleenthede.
 • Bestuur die evaluasie, herstel en aankoop van tegniese toerusting.
 • Help met die vooraf beplanning en voorbereiding van toerusting vir kampe, uitreike/funksies.
 • Tree op as klankman as deel van die klankspan, asook versoek van Bedieninge vir spesiale geleenthede.

Spanwerk

 • Bestuur en verskaf opleiding aan ’n span vrywilligers wat die klank hanteer tydens dienste en ander geleenthede.
 • Opstel en koördinering van die diensrooster vir die Klankspan by alle eredienste.
 • Deel van die Erediensbedieningspan en werk nou saam met die gemeente se musiekleiers.

Addisionele geleenthede
Geredelik beskikbaar vir buite-funksies met verhuring van lokale (soos vir Begrafnisse) teen bykomende vergoeding soos van tyd tot tyd vasgestel.

AANSOEKE
• Stuur ’n aansoek met volledige CV, kontakbesonderhede en 3 referente
• Rig aansoeke aan: erediens@luxmundi.org.za

VERGOEDING
Beskikbaar op aanvraag.

WERKSURE
• Sondae tydens eredienste en ook ander tye soos benodig.
• Weeklikse instandhouding en diens van klanktoerusting (flexi-ure).

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE
Maandag, 25 April 2022

DIENSAANVAARDING
1 Mei 2022 of so gou moontlik daarna.

NAVRAE
Nelia Kotze 012 998 8801 of erediens@luxmundi.org.za.
Die Gemeenteraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie

 

KERKNUUS...nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie