VAKATURE: GRAFIESE- EN BEMARKING BESTUURDER – NG Jeffreysbaai

VAKATURE: GRAFIESE- EN BEMARKING BESTUURDER – NG Jeffreysbaai

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE JEFFREYSBAAI
Stuur alle eposse aan ngkjbaai@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…

NG GEMEENTE JEFFREYSBAAI

VAKATURE: GRAFIESE- EN BEMARKING BESTUURDER

GEMEENTEPROFIEL:
Die NG Gemeente Jeffreysbaai is ’n gemeente geleë aan die Oos-Kaapse kus. Die gemeente het ongeveer ±4 300 belydende en ±370 dooplidmate en word bedien deur vier voltydse leraars, vier herders en ‘n jeugwerker. Ons is ‘n inklusiewe gemeente wat die gemeenskap van Jeffreysbaai vanuit drie kampusse en een bedieningspunt bedien.

Hier is tans ‘n groot behoefte aan voldag pos as Grafiese- en Bemarking bestuurder in NG Gemeente Jeffreysbaai.

PROFIEL:

 • Belydende Christen en Passievolle verhouding met Jesus Christus.
 • Goeie menseverhoudings, aanpasbaarheid, toeganklikheid is vir ons baie belangrik.
 • ʼn Geskikte kwalifikasie in Kommunikasiekunde of joernalistiek.
 • Bepaalde ondervinding in kommunikasie ontwikkeling strategie.
 • Beskik oor bogemiddelde skriftelik en verbale kommunikasie eienskappe.
 • Video redigering ondervinding sal `n plus punt wees.
 • Kennis van elektroniese bemarking.
 • Hoë rekenaar geletterdheid.
 • Kennis van eiesoortige kommunikasie behoeftes.
 • Bewese ervaring in kommunikasie
 • Kommunikasie-, Organisatoriese- & Koördinerings vaardighede
 • Gasvry en vriendelike ingesteldheid
 • Vriendelike geaardheid.
 • Kreatiewe denker.
 • Die persoon sal in spanverband funksioneer en nou saamwerk met die Gemeenteleier.

POSBESKRYWING:

 • Deelneem aan die Uitvoerende span se bestuur van die gemeente.
 • Koördineer en pas kwaliteit beheer toe op alle kommunikasie wat van die kerk na die gemeente en gemeenskap toe vloei ingesluit gedrukte en elektroniese nuus briewe en aankondigings, telefoon kontakte en webwerwe.
 • In samewerking met die Uitvoerende span beplan kommunikasie temas en programme wat gevolg kan word om die beeld van die gemeente te bevorder.
 • Tree toonaangewend op oor die nuutste kommunikasie en elektroniese middele wat gebruik behoort te word.
 • Prioritiseer kommunikasie- en bemarking fokus-areas saam met die Bedienings Leiers aan die hand van strategiese gemeente prioriteite.
 • Skakel pro-aktief met elke bediening – ontleed die bediening se kommunikasie en bemarking behoeftes en stel aksieplanne op.
 • Ontwikkel en bestuur kommunikasie plan vir spesiale geleenthede (bv Paasfees, Pinkster, ens) saam met die Bedienings Leiers.
 • Ontwikkeling en bestuur van oudiovisuele kommunikasie vermoëns.
 • Bestuur van die kommunikasie bediening begroting.
 • Hanteer weekliks alle opdatering van bemarking, nuus en inligting op sosiale media wat insluit: Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Webwerf en die Jeffreysbaai toepassing (Toep/App)
 • Die oplaai van preke op alle beskikbare platvorms om die evangelie verder uit te brei.
 • Hierdie persoon sal ook nou betrokke wees met regstreekse uitsendings.
 • Opstel en ontwerp van alle skyfies wat in die gemeente gewys word op Sondae.
 • Opdatering en vernuwing van die gemeente se Toep en Webtuiste op gereelde basis.
 • Weeklikse eposse moet ontwerp en uitgestuur word binne ‘n program (bv. mailchimp) soos deur die Uitvoerende span versoek.

VERGOEDINGSPAKKET:

 • Salaris onderhandelbaar.
 • ʼn Diskresionêre jaarlikse bonus.
 • Lidmaatskap tot ʼn voorsorgfonds.
 • Begrafnis voordeel dekking.

AANSOEKE:
Aansoek moet die volgende insluit:

 • Kort CV en dekbrief ter motivering waarom u geroepe voel om hierdie taak op te neem.
 • Drie referente met kontaknommers.
 • Stuur u aansoek na ngkjbaai@gmail.com
 • Aansoekers moet beskikbaar wees vir onderhoud.

Sluitingsdatum: 21 Januarie 2022
Diensaanvaarding: 1 Maart 2022 of so gou moontlik daarna.

NAVRAE:
Leon Mostert (Voorsitter van Diensverhoudinge) – mostertl@telkomsa.net/ +2782 556 9488
Ds Joe Janse van Rensburg (Gemeenteleier) – joejvr@gmail.com / +2772 735 8811

Die Gemeenteraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

Deur die indiening van hul CV’s, gee kandidate toestemming dat die inligting soos vervat in hul CV, onderworpe aan die terme en bepalings van die POPI-wetgewing (Protection of Personal Information Act) deur NG Gemeente Jeffreysbaai-gemeente vir die keuringsproses gebruik kan word.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie