Emigrasie en die COVID-pandemie veroorsaak emosionele pyn vir seniors

Emigrasie en die COVID-pandemie veroorsaak emosionele pyn vir seniors

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens ILZE LUDICK
Stuur alle eposse aan ilze@mysoulcare.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe…

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie