Vakature – Orrelis (Universiteitsoord)

Vakature – Orrelis (Universiteitsoord)

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG UNIVERSITEITSOORD
Stuur alle eposse aan Petra@universiteitsoord.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…

NG Gemeente Universiteitsoord
Vakature – Orrelis

Samesang en musiek is ’n belangrike komponent van ons eredienste en aanbiddingstyl in Universiteitsoord. Aansoeke word ingewag van persone vir die funksie van Orrelis.

Musiekbediening by Universiteitsoord
In Universiteitsoord speel musiek ‘n baie belangrike rol in ons aanbidding tot God. Ons wil deur ons mooi musiek ons lidmate begelei om werklik verplaas te word tot in ‘n verhouding met God. Ons begeleiding is vry en ons volg ‘n spanwerk benadering. Ons glo musiek in die erediens beklee ’n integrale plek in die liturgie om sodoende ’n ontmoeting met God en medegelowiges aan te help en te versterk. By Universiteitsoord is die orrel met sy menigvuldige moontlikhede binne ’n gepaste estetiese milieu gevestig.

Orrelisprofiel
Die ideale kandidaat sal minstens die volgende vaardighede en ondervinding hê:

  • Die nodige orrel kwalifikasies, -vaardigheid en  vorige ondervinding of tans ingeskryf vir die voltooing van ‘n erkende kerkorrelis diploma, die vyfde eksamen van die Raad vir Kerkmusiek of soortgelyke kwalifikasie.
  • Gemeentebegeleiding met pyporrel en klavier by eredienste en spesiale geleenthede;
  • SAKOV lidmaatskap en bywoning van byeenkomste word aangemoedig en sal in die aansoeker se guns tel, maar is nie ’n voorvereiste vir die pos nie.
  • Entoesiasties en passievol oor musiek in die algemeen, met die klem op geestelike musiek en beskou dit as ’n roeping om deur middel van musiek die Here te dien en die gemeente te bedien.
  • Omarm die diversiteit van die gemeente.
  • Selekteer toepaslike liedere uit die klassieke en hedendaagse liedereskat vir die gemeente se aanbidding en lofprysing.
  • ’n Bereidwilligheid om saam met ander musikante Flam, Vonkk-, Liedboek en Engelse liedere te leer.

Vergoeding
Vergoeding sal met die suksesvolle kandidaat beding word.

Aansoeke
Aansoekvorms is per e-pos by Petra@universiteitsoord.co.za beskikbaar. Die sluitingsdatum vir indiening van voltooide aansoekvorms is Dinsdag 30 November 2021. Die kandidaat moet beskikbaar wees vir ’n speelbeurt. Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

Navrae by
Flip Erasmus erasmuspm.pvt@gmail.com of tel: 082 922 4422.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie