Vakature: Medeleraar (Vaste aanstelling) – NG Onrusrivier

Vakature: Medeleraar (Vaste aanstelling) – NG Onrusrivier

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE ONRUSRIVIER
Stuur alle eposse aan voorsitter@ngkonrusrivier.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…

Vakature:  Medeleraar (Vaste aanstelling)
 
Sluitingsdatum: 12 November 2021

Gemeenteprofiel:
 
Die NG Gemeente Onrusrivier is tans 20 jaar oud en geleë naby Hermanus in die skilderagtige Overberg. Ons het tans ongeveer 2500 lidmate waarvan meer as die helfte bo die ouderdom van 60 jaar is. Ons is geseënd met gesonde groei en ‘n aktiewe Jeugbediening van amper 300 dooplidmate.
Die gemeente se visie ”Ons almal saam in diens van Jesus Christus – oral, altyd en in alles, sodat: Verlore mense gered kan word, gebroke mense heel kan word en kinders van God gehoorsame dissipels van Jesus kan wees” word met oortuiging en entoesiasme uitgeleef.
 
Tans bedien drie voltydse leraars die gemeente, waarvan een fokus op Jeugbediening. Die gemeente beskik ook oor die dienste van ‘n voltydse maatskaplike werker. Daar is ook verskeie aftree-oorde in die omgewing waar lidmate bedien word. Die gemeente is diep bewus van haar roeping na die breër gemeenskap.
 
Leraarsprofiel:
 
Die ideale kandidaat moet ‘n geordende NG Kerk leraar wees, verkieslik tussen die ouderdom van 40-50 jaar wees en oor minstens 10 jaar bedieningservaring beskik. Hy/sy moet beskik oor natuurlike leierseienskappe en bewese bestuursvaardighede ten einde die dienaarspan te versterk en voortgesette groei in die gemeente te fasiliteer. Die suksesvolle kandidaat se fokusarea in die gemeente sal volwasse gesinne wees.
 
Ander vereistes:
 
Rekenaarvaardigheid en die gebruik van tegnologie in die bediening; meertaligheid; uitsonderlike aanbiedingsvaardighede; passievol teenoor medemense in nood. Ondervinding in musiekbediening sal tot voordeel wees.
 
Die kerk van Christus leef in uitdagende tye, daarom benodig ons ‘n leraar wat nuut kan dink oor ons roeping as kerk in ’n moderne tyd en in veranderende gemeenskappe.
 
Vergoeding:
 
’n Toepaslike vergoedingspakket volgens Sinodale riglyne word aangebied.
 
Diensaanvaarding:
 
1 Januarie 2022 of so spoedig moontlik daarna.
‘n Volledige CV met drie referente kan elektronies gestuur word aan: voorsitter@ngkonrusrivier.co.za
 
Navrae:
 
Telefoniese navrae kan gerig word aan die voorsitter van die Kerkraad, Mnr. Piet Vorster (081 399 0557) of Dr. Wilhelm Burger (leraar) by 083 448 1651.
 
Die Kerkraad van die NG Gemeente Onrusrivier behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.
 
Alle aansoekers sal skriftelik verwittig word van die uitslag van hierdie proses.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie