Vakature: Voltydse Mededeleraar – NG Villieria

Vakature: Voltydse Mededeleraar – NG Villieria

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE VILLIERIA
Stuur alle eposse aan ngvillieria@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG GEMEENTE VILLIERIA

Vakature: Voltydse Mededeleraar

Die NG Gemeente Villieria nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk uit om aansoek te doen vir ‘n voltydse medeleraarspos.

Gemeenteprofiel:
Ons is ‘n voorstedelike gemeente in die Moot van Pretoria. Die gemeente se missie is “’n Hand van Liefde en Hoop”. Ons streef daarna om die volgende waardes uit te leef: Verskeidenheid, Liefde, Omgee, Eenvoud en Diensbaarheid. Webblad adres is www.ngv.co.za

Leraarsprofiel:
Daar sal van die geskikte kandidaat verwag word om verantwoordelikheid te aanvaar vir al die fasette van gemeentewerk soos vervat in Artikel 9 van die Kerkorde.
Die primêre fokus van hierdie pos is jeugbediening. Die suksesvolle kandidaat het ‘n sigbare liefde vir kinders, jongmense en hul gesinne.   
Jy is jonk van gees, energiek en gemotiveerd, en kan onafhanklik werk.
Die leraars werk vanuit kantore op die kerkterrein.

Vergoeding:
Volgens die Sinodale riglyne vir vergoeding van predikante met skaal 3 as plafon.

Aansoeke:
Aansoeke geskied deur middel van ‘n CV. Kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude in November 2021. Die kandidaat moet ook bereid wees om psigometriese en gawetoetse te ondergaan. Diensaanvaarding geskied so vroeg as moontlik in 2022. Stuur jou CV na ngvillieria@gmail.com

Kontakpersone:
Derick du Toit (082 958 0473) & Rehan Rheeder (083 288 7756)

NG Gemeente Villieria behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie. 

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie