Gevorderde pogram in Pastorale Narratiewe Berading

Gevorderde pogram in Pastorale Narratiewe Berading

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens CORAM DEO
Stuur alle korrespondensie na info@coramdeo.co.za Lees aanlyn hier

Groei persoonlik en leer hoe om met vaardigheid ‘n verskil te maak

Gevorderde pogram in Pastorale Narratiewe Berading

Predikante: 100 VBO punte
CPSC lede: Die volle 20 punte per jaar
Signo Professionele Assosiasie: Die volle 40 punte per jaar

Predikante en onderwysers wat daagliks met mense werk is deeglik onder die besef van die impak wat hulle het. Selfs waar hulle verwysings doen na ander beroepe soos sielkundiges of maatskaplike werkers het hulle ‘n belangrike verhoudingsrol en voortgaande bydra tot kollegas, kinders, en gemeenskappe se welwese.

Sommige gemeentes gebruik die program om in ‘n area hulle gemeentelede op te lei as hulpverleners. Ander wat inskryf bly in hierdie ondersteunende rol terwyl daar ook hulle is wat kies om uiteindelik ‘n hulpverleningspraktyk te vestig en aan te sluit by CPSC of SignoPro.

Coram Deo is ‘n nie-denominasie gekoppelde en onafhanklike landswye Pastorale Berading en Narratiewe Terapie opleidingsentrum. Vir sowat twintig jaar leer ons Universiteit van Pretoria geakkrediteerde Gevorderde Program in Pastorale Narratiewe Terapie mense om aan die hand van ervarings en die verhale in die samelewing (van kinders, kollegas, kerke en ander werkplekke, of individuele beradingkliënte) saam op reis te wees. Ons bevorder herstel, heelheid en groei.

Meer hier: http://coramdeo.co.za/pastoral-narrative-therapy-course/

Bly op hoogte en skryf in op ons nuusbrief, hier:  http://eepurl.com/gCZbPH

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie