Vakature: Jeugwerker (kontrak) – Groote Kerk

Vakature: Jeugwerker (kontrak) – Groote Kerk

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE KAAPSTAD (GROOTE KERK)
Stuur alle eposse aan skriba@grootekerk.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe…

Vakature: Jeugwerker (kontrak)

Groote Kerk se visie is om as vredemakers Jesus te volg en ons stad met hoop, hulp en heling te omarm. Ons glo dat ons geroep is om die stad te dien met die hulpbronne tot ons beskikking. Dit beteken dat ‘n jeugwerk pos geensins net op die gemeente se dooplidmate sal fokus nie. Ons verwagting is dat ‘n jeugwerker, in samewerking met die predikant verantwoordelik vir jeug, ruimte sal skep vir bedieninge wat wyer as ons gemeente se dooplidmate strek.

Posomskrywing (en ook soos met kerkraad ooreengekom):

 • Bediening aan die Laer- en Hoërskool en kinderhuis
 • Samewerking met ander gemeentes in die stadskom om “events” soos sosiale geleenthede, kampe en uitreike te reël.

Die volgende behoeftes bestaan ook binne die gemeente:

 • Aanbied en fasilitering van sommige senior jeug groepe
 • Aanbied en fasilitering van Kinderkerk
 • Saam met leraar beplan aan en uitwerk van materiaal

Die volgende behoeftes is ook verder by ons geïdentifiseer, en alhoewel dit nie ‘n vereiste is, sal dit in die kandidaat se guns tel as hy of sy een of beide hiervan kan aanspreek:

 • Musiek- en Aanbiddingsleier by ons Familiediens en hulp by ons aanddiens
 • Strategies te beplan en uitvoering te gee aan ‘n aanlyn bediening wat ons sosiale media platforms insluit.

Persoonsomskrywing

 • Iemand wat die omarmende liefde van Jesus ken en uitleef
 • Iemand wat met ‘n roepingsbewustheid en onder leiding van die Heilige Gees leef
 • Iemand met ‘n inklusiewe hart wat graag ruimte skep vir jongmense
 • Iemand vir wie verhoudings belangrik is en goed in ‘n span kan saamwerk
 • Iemand met ‘n aanvoeling vir liturgie en aanbidding

Vergoeding:

‘n Vergoedingspakket volgens sinodale riglyne vir amptenaar van die kerk. Huisvesting word voorsien.

Aansoeke:

Stuur asb ‘n volledige CV en dekbrief wat aandui waarom u geroepe voel om hierdie taak op te neem.
Stuur aansoeke per e-pos aan: skriba@grootekerk.org.za
Kandidate moet beskikbaar wees vir ‘n onderhoud.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Januarie 2022

Navrae: Kan gerig word aan die gemeentebestuurder, Jaco de Villiers by 021 422 0569 of skriba@grootekerk.org.za

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie