Vakature: Voltydse predikant – NG Vredendal

Vakature: Voltydse predikant – NG Vredendal

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE VREDENDAL
Stuur alle eposse aan ngvredendal2@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG KERK VREDENDAL

Vakature: Voltydse predikant

Ons nooi hiermee graag belangstellendes wat hulleself daadwerklik kan uitleef in ons gemeente se getuigskrif, om aansoek te doen vir die vakante permanente pos van
voltydse leraar by NG Kerk Vredendal.

Kontak gerus ons Skriba, Dolly van Niekerk, by: ngvredendal2@gmail.com vir aansoek-inligting.
Aansoek sluit op Vrydag 19 November 2021 om 13h00.
Diensaanvaarding vanaf 1 Maart 2022.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

NG Kerk Vredendal Getuigskrif
Vredendal gemeente is geseënd om deel van God se Koninkryk te wees langs die oewers van die Olifantsrivier op die rand van Namakwaland. Ons word jaarliks verstom met die blommeprag uit die hand van die Here. In ons pragtige dorp met sy goeie infrastruktuur, bied ons gemeente ‘n geestelike tuiste vir ongeveer 1 200 belydende- en 350 dooplidmate. 2 Voltydse leraars, waarvan 1 onlangs emeriteer het, staan in diens van die gemeente.

Ons dank die Here vir ’n dorp met goeie skole, verskeie mediese praktisyns, ʼn staatshospitaal met ʼn privaat vleuel, florerende besighede en ‘n diverse boerdery gemeenskap, wat in meer as net ons basiese behoeftes voorsien.

Ons is ʼn diverse Afrikaanse gemeente wat ons bes probeer om lidmate oor die breër ouderdomsspektrum te bedien. Ons streef daarna om vir kleuters, tieners, jongmense, gesinne, werkendes in ʼn wye verskeidenheid van beroepe, afgetredenes, bejaardes en selfs verswakte bejaardes, ʼn geestelike tuiste te wees waarin elkeen op sy of haar unieke manier geestelik kan groei tot geloofsvolwassenheid. Soos ons embleem ook aandui, glo ons dat ons elkeen geënt is in Jesus as die Ware Wingerdstok. Ons word verder deur God gesnoei om beter vrug te dra en deur ons diensbaarheid word ons geoes sodat ons gemeenskap en die wêreld ons kan proe in die verskil wat ons maak.

Die eredienste is vir ons ʼn hoogtepunt en die sentrale gebeurtenis in ons aanbidding van die Here. Deur middel van verskeie hulpmiddels en elektronika poog ons om lidmate in te nooi in die teenwoordigheid van die Here. Daarom is die tweede alternatiewe erediens wat meer spesifiek gerig is op die jeug vir ons kosbaar. Deur middel van Skrifgetroue woordverkondiging en kreatiewe lofprysing fasiliteer ons ʼn ontmoeting met die Lewende Here en mekaar.

Dit is vir ons belangrik dat daar naas die eredienste ruimtes sal wees vir geloofsgroei en ons besef dat ons nog baie meer kan doen om deur middel van ander byeenkomste, bybelstudies en kleingroepe geleenthede te skep waar lidmate saam kan groei. Hoewel Covid-19 ons kom beroof het van geleenthede soos ons jaarlikse gemeentekamp, is ons vol vertroue dat ons in die na-covid-tyd hierdie geleenthede sal kan hervat.

Die goeie funksionering van ons gemeente is vir ons belangrik. Ons glo in die toerusting van lidmate en leiers en dink ook gedurig na oor hoe ons meer vaartbelyn kan funksioneer in samewerking met ander gemeentes en organisasies in die uitleef van ons roeping.
Hoewel ons glo dat ons gemeente al reeds ʼn verskil maak hier waar die Here ons geplaas het, weet ons dat daar baie terreine is waarin ons kan groei in die uitleef van ons roeping binne die gemeenskap en wêreld. Alhoewel ons soms oorweldig voel deur die fisiese, materiële en geestelike nood van ons medemens, wil ons graag op hierdie terreine ʼn groter impak maak en meer standhoudend wees.

Ons glo dat ons leraars ʼn belangrike rol speel in die begeleiding van ons gemeente. Daarom is dit vir ons belangrik dat hulle, soos in die verlede, as ʼn span, uitstekend kan saamwerk terwyl hulle elkeen ook sy of haar unieke menswees uitleef. Ons glo dat iemand met ongeveer drie of meer jare ondervinding die unieke behoeftes van ʼn bediening aan jongmense goed sal kan verstaan en binne die huidige leraarspan die behoefte hieraan sal kan aanspreek. Gewortel in ons plattelandse karakter, wil ons graag hê dat ons leraars toeganklik sal wees vir almal en gemaklik in hulself, sowel as ‘n fyn aanvoeling sal hê vir die unieke uitdagings van ‘n oorwegend landbou gedrewe gemeenskap. Die vaardigheid om ʼn musiekinstrument te bespeel sal ʼn groot bydrae kan lewer in ons aanbidding en lofprysing.

Mag ons hemelse Vader die leraar wie Hy gekies het na ons toe lei.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie