Vakature: Gemeenteleraar

Vakature: Gemeenteleraar

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE PE-SHERWOOD
Stuur alle eposse aan sherwood@ngkok.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG GEMEENTE PE-SHERWOOD

VAKATURE : GEMEENTELERAAR (ONBEPAALDE TERMYN)

Sluitingsdatum: 18 Oktober 2021

Die NG gemeente PE-Sherwood, ‘n voorstedelike gemeente in Nelson Mandelabaai, nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk uit om aansoek te doen vir ‘n voltydse predikantspos.

Profiel
Die gemeente bestaan uit 1175 belydende en 226 dooplidmate. In ons gemeente word vreemdelinge vriende en geloofsgenote.

Sherwood is in ‘n groeiende deel van ons stad geleë met voortdurende nuwe residensiële ontwikkeling. Beide woonhuise en meenthuiskomplekse kom voor. Die gemeenskap bestaan onder meer uit ‘n groot hoeveelheid jonger gesinne. Die omgewing beskik oor goeie laer- en hoërskole, met groot winkelsentrums.

Sherwood-gemeente besit ‘n ekonomiese lewensreg-aftreeoord met 116 eenhede. Ouer lidmate is ‘n groot bate. Ons het ook aktiewe jeugkategese en bedienings. ‘n Kleuterskool benut ons jeuglokale. Uitreik met die evangelie oor grense lê na aan ons hart, plaaslik en internasionaal.

Ons beskik tans nie oor ‘n aktiewe kleingroepbediening nie, wat vir ons ‘n leemte is.

Leraar
Ons leraar is verbind aan die Kerk se lewende geloof en belydenisbasis, en help ons om die evangelie uit te leef en te groei in ons geloof. Skrifgetroue, dinamiese en aktuele prediking is ‘n prioriteit.

Die leraar is vaardig in die digitale wêreld en met aanlynbediening. Hy/sy bedien interaktief, funksioneer goed in spanverband en hou van ons ander se deelname in die bediening.

Die leraar is georganiseerd. Hy/sy lei en dien deur voorbeeld en help ons ons gawes ontsluit en aanwend in God se koninkryk.

Hy/sy beskik oor empatie, ‘n fasiliterende leierskapstyl, goeie luistervermoëns, ‘n positiewe lewensuitkyk, uitstekende menseverhoudinge (alle ouderdomsgroepe), en ‘n sin vir humor.

Hy/sy is ‘n sosiale entrepreneur wat mense bymekaarbring, netwerke vorm en geleenthede om te dien raaksien. Die leraar is innoverend, kyk wyer as die gemeente en help ons om die gemeenskap te dien.

Ouers met jong kinders is vir ons baie belangrik en behoort tot die hart van ons bediening. Die leraar het ‘n gawe en passie vir jeug en kinderbediening, maar is ook gemaklik met verskillende bedieningstyle en ouderdomsgroepe.

Opdrag
Artikel 9 van die Kerkorde soos ooreengekom met die kerkraad, gerig op ons konteks.

Vergoeding
Volgens sinodale skaal. ‘n Reistoelaag en ander voordele word ook gebied.
Die gemeente voorsien gratis huisvesting met telefoon en internet vir amptelike gebruik.
Diensaanvaarding: 1 Januarie 2022 of so gou moontlik daarna.

Aansoeke
Aansoeke bestaan uit ‘n dekbrief wat motiveer waarom jy jouself as leraar van PE-Sherwood sien, ‘n CV, asook die voltooide vraelys beskikbaar by www.ngkok.co.za/gemeentes/sherwood.doc.
E-pos aansoek aan: sherwood@ngkok.co.za
Aansoekers moet beskikbaar wees vir evaluering.

Navrae
Dewald Grundling, 083 270 4865
Danie Mouton, 082 9234 178

Sluitingsdatum: Maandag, 18 Oktober 2021 om 16:00.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling uit een van die aansoekers te maak nie.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie