Trilogie rakende seksualiteit

Trilogie rakende seksualiteit

Uitgestuur deur KERKNUUS namens WENTZEL COETZER
Stuur alle eposse aan wentzelc@gmail.com Klik hier vir aanlyn weergawe…
 
ABORSIE, MISKRAAM EN STILGEBOORTE 

Navorsing toon aan dat ongeveer 260,000 aborsies jaarliks in Suid-Afrika uitgevoer word. Die aantal individue, gesinne en families wat hierdeur geraak word, is oorweldigend. Van die mees hartseer gesprekke in berading is dan ook wanneer ‘n bejaarde dame vertel van die baba of babas wat sy jare gelede verloor het, hetsy deur aborsie, miskraam of stilgeboorte, en die oorweldigende pyn en verlange oor al die jare heen. Daar was gewoonlik geen afskeid en geen afsluiting (closure) nie en die onverwerkte rouproses was deurgaans deel van haar lewe. Die inhoud van hierdie boek bied praktiese riglyne vir die begeleiding van sulke persone (en uiteraard ook die pa’s van sulke kinders) ten einde hierdie pakkie met pyn uiteindelik deur die helende fasilitering van die Heilige Gees finaal te kan aflaai.

Koste: R150
VERKRAGTING, MOLESTERING EN BLOEDSKANDE

Ek is vyftien jaar lank deur my pa verkrag. Ek het nooit besef dat al die dinge wat my lewe kompliseer en op sy kop keer, die gevolg daarvan is nie. Ek is altyd bang, beangs is die beter woord. Ek kry steeds hierdie herinneringe aan wat gebeur het. Hulle kom uit die niet. Ek kan op ‘n pragtige dag in ‘n mooi park sit en dan doem die beelde van wat hy gedoen het skielik voor my op. Ek voel dan asof ek weer ses jaar oud is en nie 24 nie. Dit is dan asof die hele trauma weer plaasvind. Die berader noem dit ‘n terugflits.”
Is daar hulp vir so ‘n persoon en indien wel, hoe word sy begelei tot heling en vryheid in Christus en ‘n punt waar sy weer volle lewensvreugde ervaar? In hierdie boek word hierdie proses stap vir stap beskryf. Vir pastorale beraders, leraars en maatskaplike werkers (en ook slagoffers) is hierdie ‘n onontbeerlike bron.
.
Koste: R150
SEKSUELE VERSLAWING (pornografie, prostitusie, Internetseks, ens.)
 
 
Soos met enige verslawing is daar ook in die geval van seksuele verslawing aanvanklik ‘n emosionele vakuum waardeur die slagoffer kwesbaar raak vir die betrokke verslawing. Onverwerkte trauma en emosionele verwonding tesame met seksuele trauma wat reeds in die kinderjare kon plaasvind, blyk vanuit die navorsing en die praktyk oorweldigende sterk aanleidende faktore te wees met betrekking tot seksuele verslawing. In hierdie boek word enersyds die probleem, tipiese kenmerke en gedrag bespreek, terwyl andersyds praktiese riglyne ter begeleiding van die verslaafde persoon aan die orde gestel word. As deel van ‘n voorgestelde beradingsmodel word belangrike multi-dissiplinêre perspektiewe geïntegreer met pastorale vertrekpunte met die klem op langtermyn genesing en vryheid in Jesus Christus.
 
Koste: R150
 
Al drie boeke vir R400 (plus koerier koste wat wissel tussen R65 – R115 vir al drie
              boeke gesamentlik
Twee boeke vir R270 (plus koerier koste)
 
Bank gegewens: 
              Capitec spaar rek: 1487438425
              Tak kode: 470010
              Potchefstroom
              Naam van rek: Prof W.C. Coetzer
 
Kontak gegewens: 
              E-pos: wentzelc@gmail.com
              Sel: 0836600409      
KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
 / Vrywaring / Popia
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie