Vakature – Koster (Vastetermynpos)

Vakature – Koster (Vastetermynpos)

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE UNIVERSITEITSOORD
Stuur alle eposse aan albert@quantum3.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…

NG Gemeente Universiteitsoord
Vakature – Koster (Vastetermynpos)
 
Uitdagende werk in ‘n opwindende studente-omgewing.
Veranderende omstandighede laat ons nuut dink
oor ons personeel, terrein en geboue.
 
Aansoekvorms is per e-pos by Petra@universiteitsoord.co.za beskikbaar.
Die sluitingsdatum vir indiening van voltooide aansoekvorms is
Maandag 29 Maart 2021.
Navrae by: albert@quantum3.co.za of by tel: 082 823 3280
 
Werksure, vergoeding en die gebruik van ’n woonstel op die kerkterrein sal onderhandel word.
 
Diensaanvaarding so spoedig moontlik.

Die koster is verantwoordelik vir steundienste om te verseker dat die kerkgeboue, terrein en toerusting altyd bruikbaar, werkend en aantreklik is, asook vir steundienste tydens aktiwiteite en funksies.

Die ideale kandidaat sal kan organiseer, tegniese vaardighede en ervaring in toesighouding hê, inisiatief aan die dag kan lê en goeie verhoudinge kan handhaaf.

Gemeenteprofiel
Universiteitsoord is geroep om vir studente van oraloor, wat aan die Universiteit van Pretoria studeer, ‘n geestelike tuiste te wees. Ons skep vir studente ‘n ruimte waar hulle kan voel hulle behoort en terselfdertyd ‘n platform vanwaar hulle kan beweeg om ‘n verskil in die wêreld te maak. Om stabiliteit en vastigheid te gee aan ‘n bediening waarvan die lidmate eintlik in transito is, is ‘n lewendige residensiële gemeente deel van Universiteitsoord.

 

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie