26 Boublokke van my identiteit in Christus – vir graad 11’s

26 Boublokke van my identiteit in Christus – vir graad 11’s

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens kerksondermure
Stuur alle eposse aan asmit@ksm.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…

The Great Colab is ‘n Covid 19 inisiatief wat verskillende jeugbedieninge van reg oor Suid Afrika nader aanmekaar gebring het. Die gevolg was ‘n netwerk van kerke en organisasies wat hulself op ‘n vars en opwindende manier georganiseer het rondom die Great Commandment – Matteus 28:19, die Great Commission en die Great Collaboration. Die gevolg was nuwe energie en nuwe idees rondom aanbidding, eredienste en nou ook opleidingsmateriaal vir ouers en tieners.
 
Hierdie program wat ons Testimonium noem fokus daarop om graad 11’s te help om hulle eie getuienis binne die Jesus-storie beter te verstaan en uit te leef. Daar is 26 boublokke geïdentifiseer wat ons glo nodig is vir ʼn tiener om ʼn goeie verstaan te kry van wat dit beteken om die Here te dien. Ons wil dankie sê vir elke medeskrywer, taalversorger en tiener wat geboorte gegee het aan die inhoud van hierdie projek. Een ding wat al die skrywers in gemeen het is dat hulle “skin in the game” het. Die skrywers werk elke dag met tieners en met hulle ouers en is daarom vertroud met wat in hulle lewens aangaan.
 
Hierdie materiaal draai nie ‘n blinde oog na die moeiliker temas waarmee tieners gekonfronteer word nie. Honderde vraelyste word jaarliks ingevul om die relevansie van die temas en materiaal by graad 11 tieners te toets. Die Testimoniumprojek word dan dienooreenkomstig jaarliks aangepas sonder om die eeu oue Skrifgefundeerde beginsels prys te gee waarop God Sy kerk gebou het.
 
Die Testimonium material is gratis beskikbaar vir enige iemand wat sou belangstel en kan dit aangevra word by thegreatcolab@gmail.com  en sien ook ‘n voorbeeld van hoe die lesse lyk deur HIER te klik.  

(https://drive.google.com/drive/folders/1wUwvsrF6Xyjt5zl85PAAbCr2taMhzh02?usp=sharing )
 
Groete
 
The Great Colab redaksionele span

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie