Vakature: Voltydse Leraarspos – NG Burgersdorp

Vakature: Voltydse Leraarspos – NG Burgersdorp

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE BURGERSDORP
Stuur alle eposse aan ngkburgersdorp@vodamail.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG GEMEENTE BURGERSDORP

Vakature: Voltydse Leraarspos

Sluitingsdatum: 6 November 2021

Gemeenteprofiel

 • NG Gemeente Burgersdorp is ‘n plattelandse gemeente in die Oos-Kaap, ±260 km vanaf Bloemfontein en 60 km vanaf Aliwal-Noord.
 • Lidmaattal: 470 belydend, 141 doop wat in 20 dorpswyke en 6 plaaswyke woon.
 • Die dorp beskik oor Laer- en Hoërskool, asook tehuis vir bejaardes
 • Ons gemeente beskik oor alle ouderdomsgroepe.
 • Sondae word dienste op Burgersdorp en Venterstad (60km vanaf Burgersdorp) waargeneem.

Leraarsprofiel
Ons gemeente sien uit daarna om ‘n herder te ontmoet wat aanklank vind by die volgende profiel:

 • ‘n Leraar wat erns maak met die pligte soos omskryf in Artikel 9.
 • Ons is op soek na ‘n leraar wat betrokke is in die gemeenskap en die gemeente kan help om aktief ons Christenskap uit te leef.
 • Jeug, jong volwassenes en bejaardes lê ons na aan die hart.
 • Die gemeente se behoefte is Skrifgetroue prediking wat prakties leefbaar is.
 • Om verhoudinge te bou en pastorale versorging is vir ons baie belangrik.
 • Die leraar moet gemaklik wees met die gebruik van multimedia en ander sosiale platforms.

Vergoeding

 • Volgens die Oos-Kaap se sinodale riglyne tot op Posvlak 5.
 • Behuising en ander voordele is beskikbaar.

Aansoeke
Stuur ’n verkorte CV met ‘n dekbrief wat meer vertel oor jouself, jou gawes en passies. Sluit ‘n Myers-Briggs Profiel in, asook die kontakbesonderhede van drie referente.
Stuur na: ngkburgersdorp@vodamail.co.za met verwysing: Vakature: Leraar.
U moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en moontlik ’n preekbeurt.

Navrae
Georg Putter (Leierouderling) 082 826 2826.
Ansa Brittz (Skriba) 051 653 1743  –  Ma tot Vry: 08:00-13:00.

Sluitingsdatum: 6 November 2021

Diensaanvaarding: So gou as prakties moontlik na suksesvolle onderhandelinge.

Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling te maak uit die aansoeke wat ontvang is nie.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie