NG Tulbach – Vakature vir ‘n leraar

NG Tulbach – Vakature vir ‘n leraar

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE TULBACH
Stuur alle eposse aan admin@ngkerktulbagh.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…
NG GEMEENTE TULBACH
Vakature vir ‘n leraar

Die NGK Tulbagh is die vierde oudste gemeente in Suid-Afrika. Ons is ʼn klein gemeente in ʼn dorp en vallei wat voortdurend besig is om te verander. ʼn Beduidende groep van ons lidmate is jonger gesinne.

Ons besef dat die toekoms nie ʼn blote voortsetting van die verlede kan wees nie. Ons glo dat ons op die drumpel staan van die nuwe toekoms wat God besig is om vir ons te skep.

Ons droom van ʼn gemeente waarin …
·         Jesus die Middelpunt en Fokus is van ons hele lewe en bediening
·         Enigeen onbeskaamd welkom sal voel
·         Elkeen se gawes, lewe en bediening net so belangrik is soos dié van die leraar
·         Ons oor grense met ander hande vat vir ʼn beter en gesonder Tulbagh vir almal

Ons vertrou die Heilige Gees vir ʼn leraar
·         Wat ʼn vriend van Jesus en ʼn vriend van mense is
·         Met die leierskapstyl, gawes en vaardighede sodat ons saam in die regte rigting kan groei
·         Wat kan waag, innoveer en eksperimenteer en saam met ons, vanuit ʼn diepe
          respek vir ons erfenis en verlede, soek na nuwe maniere om die bediening van die ou
          evangelie volhoubaar voort te sit

VERGOEDING & DIENSOOREENKOMS:
Die vergoeding en diensooreenkoms word vasgestel deur onderhandeling, met huisvesting in die pastorie. Ons voorsien dat ʼn entrepreneur-leraar oor die langer termyn die toekoms sal wees. Tulbagh bied verskillende moontlikhede hiervoor.

AANMELDING:
As jy ʼn gelegitimeerde is van die NG Kerk en ons droom jou hart warmer laat klop, kan jy gerus jou CV vir ons aanstuur. Deel kortliks jou eie hart en vaardighede met ons en gee vir ons die name van drie referente om dit te ondersteun.

Sluitingsdatum: Vrydag,10 September 2021 om 12h00
Diensaanvaarding: DV vroeg 2022
Adres: admin@ngkerktulbagh.co.za
Navrae:    Gert Cordier (Brugleraar) 083 555 6426
                 Paul Meyer (Leierouderling) 082 784 1387

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
 / Vrywaring / Popia
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie