Vakature: Administratiewe Beampte

Vakature: Administratiewe Beampte

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens NG GEMEENTE GARSFONTEIN
Stuur alle eposse aan bestuur@nggars.org.za Klik hier vir aanlyn weergawe…

NG Gemeente Garsfontein

Vakature:  Administratiewe Beampte

Aansoeke word ingewag vir die vul van ‘n pos van Administratiewe Beampte by NG GEMEENTE GARSFONTEIN.

 

KANDIDAAT SE PROFIEL:

  

       ‘n Persoon van deurleefde spiritualiteit.

       Toepaslike kwalifikasie en/of bewese ondervinding

       Beskik oor goeie organisatoriese en administratiewe vaardighede.

       Vermoë om in spanverband te werk.

        Begrip vir die visie, waardes, kultuur en etos van die gemeente.

 

POSBESKRYWING:

  

       Verantwoordelik vir alle sake rakende lidmaatskap en lidmaatskapbewyse.

       Verantwoordelik vir alle administratiew take rakende doopaangeleenthede.

       Verleen administratiewe ondersteuning aan leraars en Jeugleier met betrekking tot alle kategesesake.

       Lewer ondersteunende rol aan leraars vir die skep van multi-media voorleggings vir eredienste en ander geleenthede. Verleen ondersteuning met hantering van multi-media by kerk geleenthede. Verantwoordelik vir dupliserings van leraars se preke op CD vir lidmate soos en wanneer benodig.

      Verantwoordelik vir die skep, koördinering  verwerking en publisering van weeklikse  skriftelike en elektroniese kommunikasie.

       Verantwoordelik vir alle administratiewe kantoor aangeleenthede.

       Verantwoordelik vir administrasie van verskeie fondsinsamelingsprojekte.

SALARIS EN ANDER VOORDELE:

       R 188 500 per jaar wat dertiende tjek insluit.

       21 kalenderdae verlof per jaar. 

       Kantoor sluit vanaf 15 Desember tot 1 Januarie.

AANSOEKE:
Aansoeke word ingedien aan die hand van die nodige aansoekvorm (verkrygbaar by  Bedryfsbestuurder). Kandidate moet beskikbaar wees vir psigometriese evaluering en
‘n onderhoud.

Aansoeke moet per e-pos gerig word aan:  Die Bedryfsbestuurder, NG Garsfontein, bestuur@nggars.org.za

NAVRAE:
Mnr Neels van Heerden by bestuur@nggars.org.za /012-3613618

Volledige pligstaat beskikbaar op aanvraag.

SLUITINGSDATUM:   20 Junie 2021

DIENSAANVAARDING: 15 Julie 2021

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure
Comments are closed.
Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie