Vakature: Maatskaplike werker

Vakature: Maatskaplike werker

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens BONNIEVALE PRIMêR
Stuur alle eposse aan bonnievaleps@breede.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…

Maatskaplike werker

by

Aansoeke word ingewag van ‘n entoesiastiese gekwalifiseerde Maatskaplike Werker wat by die Suid- Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diens geregistreer is, asook oor ‘n geldige rybewys beskik.

Die suksesvolle kandidaat moet oor die volgende beskik:

 •  Moet by die Suid- Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diens Professies geregistreer is, heg nuutste bewys van betaling aan
 • Kennis hê van ontwikkelings gerigte maatskaplike werk dienste
 • Uitstekende interpersoonlike verhoudings
 • Kommunikasie vermoëns in Afrikaans en nog een amptelike taal
 • Mondelings en skriftelike kommunikasie vermoëns in Afrikaans en nog een amptelike taal van die Weskaap.
 • Die vermoë om onder druk te kan funksioneer.
 • Die vermoë om in ‘n span saam te werk en netwerke te vestig.
 • Van onbesproke karakter en goedstaande lid van die gemeenskap wees.
 • Vorige ervaring van programontwikkeling en projekbestuur.
 • Rekenaargeletterdheid en kennis van rekenaar programme
 • Kennis van Kindersorg Suid-Afrika organisasie
 • Kennis van die Kinderwet 38 van 2005
 • Deeglike kennis van Maatskaplike Werk Wetgewing en ervaring van statutêre werk asook pleegsorg en toesigdienste

SALARIS:  ‘n Markverwante salaris sal aangebied word

SLUITINGSDATUM:  Maandag 22 Maart 2021

AANVANGSDATUM: 1 April 2021
 
Rig alle aansoeke aan :
Die Prinsipaal
RRC Sampson
Newcrosstraat
Bonnievale
6730
 
Of epos aan rrcsampson@gmail.com\

Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie

 

 
KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie