Jeugleraar pos

Jeugleraar pos

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens VERANDERDE LEWENS GEMEENTE
Stuur alle eposse aan eloise@vlng.co.za Klik hier vir aanlyn weergawe…

VERANDERDE LEWENS

JEUGLERAAR POS

Veranderde Lewens is ‘n voorstedelike Vernuwings gemeente met ‘n charismatiese inslag wat Gereformeerde wortels het in die Roodepoort – Johannesburg Area.

 

Posisie beskikbaar:

‘n Voltydse Permanente pos het in die gemeente het beskibaar geraak vir ‘n Jeugleraar.

Ø  Rol: Jeugleraar

Ø  Plek: Veranderde Lewens Kerk, Discovery, Roodepoort.

Ø  Doel van die Pos: om ‘n lewendige dinamiese jeugbediening te bou onder tieners van 13-18 (Hoërskool jeug) en jongvolwassenes van 18-30. ‘n Bediening waar lewens verander word. ‘n Bediening waar die volgende generasie opgelei en toegerus word om dinamies leiding te neem in die kerk. ‘n Bediening waar kinders geaktiveer word in die gawes en gehelp word om hulle rol in die 5 voud te ontdek. Die bou van verhoudings met die tieners, daar wees vir lewensvrae en geestelike ontwikkeling asook berading waar dit nodig is. Ons sien die bediening as ‘n volwaardige bediening en nie as een wat ‘n “stepping stone” is tot ‘n “ordentlike” of volwasse bediening nie.   

Ø  Verhoudings: Die persoon sal in ‘n spanverband moet kan werk saam met die personeel van Veranderde Lewens en doen verantwoording aan die Snr. Leraar.

Rol en Verantwoordelikhede.

Dit is die verantwoordelikheid van die Jeugleraar om:

Ø  Verhouding te bou met die Tieners en Jongvolwassenes.

Ø  Hulle geestelik op te bou, leer en lei.

Ø  Die Mentor/Dissipel van potensiele leiers sonder om “clicks” te vorm.

Ø  Hulle by te staan met lewensvrae en krisisse, persoonlik of by die huis.

Ø  Hulle te begelei met verhoudings, vrae en kwellinge.

Ø  Pastoraal te versorg en van raad te bedien.

Ø  Behulpsaam wees en begeleiding met die keuse van ‘n lewensmaat en loopbane.

Ø  Die lei van dienste op ‘n Sondagoggend/aand.

Ø  Die aanbied van Jeugbyeenkomste op Vrydagaande.

Ø  Die leiding van Jongvolwassene byeenkomste/Bybelstudies.

Ø  Die bywoning en leiding van kampe.

Ø  Preke by skole en openings lei.

Ø  Betrokke by die plaaslike skole se Christelike Jeugaksies

Ø  Onderrig en verantwoordelikheid vir die Belydenisklas.

 

Kwalifikasie & ondervinding.

Om suksesvol in die posisie te wees het jy die volgende eienskappe nodig:

Ø  Ten minste 3 jaar bewese ervaring van ‘n suksesvolle Jeugbediening.

Ø  ‘n Toepaslike kwalifikasie in jeugwerk

Ø  Of Teologiese opleiding

Ø  Persone wat nie tans aktief in ‘n plaaslike gemeente betrokke  is nie(bediening), sal nie oorweeg word nie.

 

HOE OM AANSOEK TE DOEN?

Doen aansoek vir die pos deur jou CV sowel as verwysings van vorige werkgewers te stuur aan:

eloise@vlng.co.za

pieter-nel@vlng.co.za

voor 16 April 2021.

Verdere inligting kan bekom word by bg. epos adresse.

 

KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie