Is jy ongelukkig met die gehalte van jou lewendige uitsending…

Is jy ongelukkig met die gehalte van jou lewendige uitsending…

Kerknuus:

 

Uitgestuur deur KERKNUUS namens TOMS Bloemfontein
Stuur alle eposse aan nico@toms.co.za Leer aanlyn hier ...

 


KERKNUUS…nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523

Webblad / E-pos / Kanselleer alle Kerknuus of verander voorkeure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
Ontvang nuus van Kerknuus?    JA Nee dankie